~ Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim ~ Na putu do uspjeha držimo se Kur'ana i Sunneta ~ EsSelamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu ~ "A ti, o duso smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa uđi među robove Moje, i udi u Džennet Moj!" (Al-Fagr,27-30.) Ruhul atire 2007/11

Ruhul atire

.

29.11.2007.

Arapske mudrosti (3)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

71. Ako se naslađuješ grijehom, znaj da slast prolazi, a da grijeh ostaje.
72. Da bi ružu ubrao, moraš ruku zavući u trnje.
73. Allah ti je dao svjetlo, stoga ga ne gasi grijehom.
74. Prvi glas kojeg raspoznaješ je majčin glas.
75. Ipak je iz male sjemenke izniklo onoliko drvo!
76. Najpreči oprosta su oni koji su bivali u stanju da kažnjavaju pa su opraštali.
77. Čuvaj se suze jetima, i dove mazluma.

78. Vrata dobročinstva su svima otvorena.
79. Spajaj rodbinsku vezu pa makar i selamom.
80. Jaje danas je bolje od kokoške sjutra.
81. Prođi se onoga što te se ne tiče – bićeš zadovoljan.
82. S trojicom se ne smije pričati otvoreno: s vladarom-zulumćarom, s bolesnom osobom i sa ženom.
83. Ako očuvaš cvijet – imaćeš plod.
84. Ne kupi pčela sa svakog mjesta med.
85. Kontriraj strastima svojim – uspjećeš.
86. Drži se onoga što vidiš, a batali se onoga što čuješ.
87. Drži se od dunjaluka onoga što ti je dato, i okreni se od onoga što ti nije dato.
88. Sredina je nešto najbolje.
89. Čuvanje jezika je najbolje svojstvo.
90. Najbolji govor je kratak, lijep, sažet i zanimljiv.
91. Najbolji ljudi su oni koji su dobročinitelji, i oni koji tačno mjere.
92. Savladat svoju dušu je najbolja borba.
93. Minuta sabra će ti donijeti godine mira.
94. Strah od Allaha je glava mudrosti.
95. Post oka je oborit pogled od harama, i zatvorit ga pred činjenjem razvrata i grijeha.
96. Rana od jezika je dublja od rane koplja.
97. Prema ljudima se ophodi onako kako bi volio da se oni ophode prema tebi.
98. Posrnuće noge je zdravije od posrnuća jezika.
99. Začudit se je onome ko pere noge svoje, a ne pere srce svoje!
100. Razum žene je u ljepoti, dok je ljepota muškarca u razumu.

28.11.2007.

Arapske mudrosti (2)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

31. Iman-vjerovanje se dijeli na dvoje: na ono koje te čuva od ulaska u vatru, i na ono koje te čuva od vječnog boravka u vatri.
32. Vedrost lica je osnov međuljudskih odnosa.
33. Oholit se nad robovima je niskost.
34. Potreba za dobrim prijateljem je kao potreba za vodom.
35. Zavist ne nestaje osim smrću zavidnika ili propadanjem onoga na čemu se zavidilo!
36. Istina je najoštrija sablja.
37. Blagost je sredina između srdžbe i slabosti.
38. Ahmakluk je kad izgubiš ono što jedan pametni ima.
39. Dunjaluk je zatvor za vjernika, a džennet za nevjernika.
40. Pretvaranje je obilježje licemjera.
41. Srećan je onaj ko se pouči drugim.
42. Nesrećan je onaj kojim se poučavaju drugi.
43. Zlo ja lahko; dobro je zahtijevno.
44. Prsa su riznice tajni, usne su brava, dok je jezik ključ – stoga neka svako od vas dobro čuva ključ riznica tajni svojih. (Omer b. Abdul-Aziz.)
45.  Prijatelj kojeg si stekao poklonima – isto tako će ti ga neko drugi steći poklonima.
46. Razuman je onaj koji se udaljio od harama.
47. Učena osoba je ona koja svijet poziva dobru svojim primjerom.
48. Opomena prije kazne.
49. Pravda je temelj vladavine.
50. Pravda je najjača vojska.
51. Razum je ono što ti osvjetljava put.
52. Ugovor je ono čega se moraš držati – ne bitno bio sklopljen s muslimanom ili nemuslimanom.
53. Oči vide sve osim same sebe.
54. Srdžba – početak joj je ludilo, a kraj kajanje.
55. Kasapina ne može zastrašiti mnogo ovaca.
56. Kalem je ambasador znanja, poslanik ideje i prevodioc razmišljanja.
57. Zavidnik nema mira.
58. Lijepa riječ je sadaka.
59. Ko je umoran – legnuće na kamen da se odmori, dok se ljenčuga ne može odmoriti ni na perjanom jastuku.
60. Čovjek je onakav kakvim se drži.
61. Čovjek je na vjeri svoga druga, stoga pazite s kim se družite.
62. Čovjeka traži ispod njegova jezika.
63. Čojstvo je drugo ime za lijepo ponašanje.
64. Ljudi su rudna bogatstva.
65. Nasihat je poput lijeka – što gorčiji to bolji.
66. Obaveza je lakša od peruške, a teža od brda.
67. Samoća je bolja od pokvarena druga.
68. Dvije stvari se ne odvajaju od laži: velika obećanja i velika opravdavanja.
69. I dobar konj ponekada posrne.
70. Grijesi utiču na to da čovjek, pored Allaha, zaboravi sam sebe.

26.11.2007.

Arapske mudrosti (1)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Prođi se prekomjerne priče, steći ćeš mudrost.
2. Nemoj se kačiti sa ljudima, jer ti još ne znaš kakvu ti zamku može postaviti blaga osoba, niti kako te može iznenaditi pokvarenjak.
3. Najteži ljudi su onaj što mnogo priča i sebičnjak u nazivanju selama.
4. Neka ti smirenost prestiže brzinu!
5. Drži se onoga što ti je od koristi, a mani se priče svijeta.
6. Čuvaj glavu i ono što pamti, i stomak s onim što je unutra.
7. Izbaci pohlepu iz svog srca odvezao si svoje noge.
8. Propao je ko je prodao vječno za prolazno.
9. Ako hoćeš da ubjediš muškarca u nešto – priđi mu razumu, a ako hoćeš da ubjediš ženu u nešto – priđi joj srcu.
10. Kada se lopovi posvađaju – pronađe se ukradeno.
11. Kada se popravi ponašanje nekog čovjeka – mnogi se žele pitati s njim, a malo ima neprijatelja; teške stvari mu postaju lahke, a osora srca prema njemu postaju blaga. (Maverdi)
12. Ako čuješ nekog čovjeka kako ti pripisuje dobro koje nisi učinio, onda nemoj biti siguran da ti neće pripisat i zlo koje nisi učinio.
13. Kada te napadne priča pomogni se ćutnjom.
14. Svoje potrebe namiruj ćutnjom.
15. Puno činite dobra djela, zbog toga što puno griješite!
16. Najbliži su vatri oni koji se lahko pale!
17. Poprav' prvo sam sebe, pa će ti se ljudi popraviti.
18. Ispuštanje prilike je neprilika.
19. Isplati radnika prije neg' mu se osuši znoj na rukama.
20. Pomogni svog brata pa makar i glasom.
21. Najbolja spoznaja je kada čovjek spozna sam sebe; najbolje znanje je kada čovjek ne prelazi ono što zna; najbolja ljudskost je kada čovjek ne mjenja vodu svoga lica; najbolje djelo je pomoći unesrećenog.
22. Najbolji čovjek je onaj koji je ponizan – a ugledan je, koji je skroman – a imućan je, koji je pravedan – a ima vlast u svojim rukama. (Abdul-Melik b. Mervan.)
23. Primite opravdanje onome ko se pravda.
24. Najveća je mahana da drugome mahanišeš ono što je tvoja mahana.
25. Skrivajte vaša dobra djela isto kao što skrivate i vaša loša djela.
26. Dijete je svjetiljka kuće bez svijetla.
27. Lijepe vijesti hode, dok loše vijesti trče.
28. Priznati istinu je lijepo svojstvo.
29. Sigurnost i bezbjednost jednog mjesta potiču od tebe.
30. Dani su stranice zato pazite šta po njima pišete.


24.11.2007.

Čovjekova uloga i zadaća na zemlji (3)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Allahova milost nalaže da neće nikoga kazniti osim poslije uspostavljanja poslaničkog dokaza

I pored uspostavljanja dokaza i prestanka opravdanja, Sveznajući i o svemu obaviješteni Allah iz Svoje nedostižne mudrosti i iz milosti prema nama, htio je da sinove Ademove ne krivi i ne kažnjava samo zbog kršenja Zavjeta prirodne urođenosti. Htio je da nikoga ne kazni osim poslije uspostavljanja poslaničkog argumenta. Uzvišeni kaže: „A Mi nijedan narod nismo kaznili dok poslanika nismo poslali!" (El-Isra, 15)
Allah je slao poslanike jedne za drugima koji su opominjali ljude na njihov prvi zavjet za njihovim Gospodarem i Tvorcem, a i na veliki emanet koji je stavio na njihova pleća na Njegovoj zemlji. Poslanici su im naređivali da se pridržavaju zahtjeva Allahovog upostavljanja namjesništva za njih u ovome životu. Posljednje opravdanje kojim bi sinovi Ademovi mogli raspravljati pred njihovih Gospodarom je dokinuto: "Poslali smo poslanike koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakvog opravdanja pred Allahom imali. A Allah je Silan i Mudar." (En-Nisa, 165)
Imam Ibnul-Kajjim kaže: „U razumima nema ništa jasnije niti uzvišenije od spoznaje o savršenstvu Stvoritelja ovog svijeta i Njegove lišenosti od svake mahane i manjkavosti. Poslanici su došli da podsjete na ovu spoznaju i da je podrobno pojasne. Prirodna urođenost označava priznanje sreće i nesreće ljudskih duša i konačne kazne ili nagrade na drugom svijetu. Podrobno pojašnjenje te kazne ili nagrade, sreće ili nesreće zna se samo putem poslanika. Poslanici upozoravaju na ono što prirodne urođenosti ljudi sadržavaju, a onda to podrobno pojašnjavaju. Zato je čisti razum u potpunoj suglasnosti sa ispravnim predajama. Šerijat se u potpunosti poklapa sa fitrom i među njima nema kontradiktornosti.“ (Šifaul-alil, 301-302)
Šejhul-islam Ibn Tejmijje kaže: „...također, činjenje ili ostavljanje traženja oprosta i pokajanja u slučaju neznanja prije nego što sazna da je to ružno djelo i prije nego što mu se pošalje poslanik i prije nego što se nad njim uspostavi argument. Uzvišeni kaže: „A Mi nijedan narod nismo kaznili dok poslanika nismo poslali!" (El-Isra, 15) Ono što su radili prije poslanika bilo je ružno i odvratno. Međutim, dokaz se nad njima ne uspostavlja osim dolaskom poslanika, a to je mišljenje ogromne većine islamskih učenjaka.
Velika većina učenjaka iz prvih i zadnjih generacija smatra da su širk i džahilijjet prije dolaska poslanika odvratno i ružno djelo. Međutim, zaslužuju kaznu isključivo poslije dolaska poslanika.“ (Medžmu'ul-fetava, 11/165)
Tako Allah, Azze ve Dželle, u ovom životu nije ljude same sebi prepustio nego ih je obuhvatio putem vjerovjesništva i njegovog svjetla još od samog Adema, a.s., sve dok Allah ne preuzme zemlju i one na njoj. Poslanice uz razum, prirodnu urođenost i njihovu suglasnost sa Allahovim dokazima po svemiru načinio je takvima da predstavljaju svjetiljke koje upućuju sinove Ademove na put stizanja do njihovog Gospodara, a one koji odlutaju vraćaju na Allahov pravi put.

23.11.2007.

Čovjekova uloga i zadaća na zemlji (2)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Čovjekovo namjesništvo na Zemlji i njegovi uslovi

Čovjekovo namjesništvo na Zemlji uokvireno uslovima, a on je pridržavanje za pokornost Gospodaru i Vladaru, Onome koji određuje naredbu i zabranu, ostvarenjem Njegovih naredbi, željom za Njegovom nagradom, izbjegavanjem Njegovih zabrana, te bojazni od Njegove kazne. Sve to biva u okviru respketa, ljubavi i veličanja. Zato je pitanje čovjekovog namjesništva na Zemlji, samo po sebi, pitanje robovanja Allahu koji je Nadmoćan nad Svojim robovima. Uzvišeni kaže: „Džine i ljude sam stvorio samo zato da Meni u ibadetu budu.” (Ez-Zarijat, 56)
Ibn Tejmijje kaže: „U svakom vremenu biva obožavan onim što je naredio baš u tom vremenu.“ (Kaidetun dželile fit-tevvesuli vel-vesile, str. 41)
Ibn Kesir kaže: „Značenje ajeta je: Uzvišeni je stvorio ljude da Ga obožavaju Jedinoga bez pripisivanja sudruga. Ko mu se pokori, On će ga najpotpunije nagraditi, a ko mu je nepokoran, najoštrije će ga kazniti.“ (Muhtesar tefsiri Ibn Kesir, 2/387)

Zavjet prirodne urođenosti (fitra)

Allah, Azze ve Dželle, zna veličinu emaneta i težinu obaveze koju je ponio čovjek kao slabo i ovisno biće o svome Gospodaru i Stvoritelju. Mudri i o svemu obaviješteni Allah, Koji ne zadužuje nikoga preko njegovih mogućnosti, stvorio je čovjeka s prirodnim instiktom spoznaje svoga Gospodara, izražavanja Njegove Jednoće, pridržavanja pokornosti i robovanja Jedinome Njemu Koji nema sudruga. Zato čovjek samo od Njega prihvata i nikome se drugome ne okreće.
Uzvišeni kaže: „I kad je Gospodar tvoj od Ademovih sinova iz njihovih kičmi izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe: "Zar Ja nisam Gospodar vaš?" – oni su odgovarali: "Jesi, mi svjedočimo" - i zato da na Sudnjem danu ne reknete: "Mi o ovome nismo ništa znali."Ili da ne reknete: Naši su preci prije nas druge Allahu ravnim smatrali, a mi smo pokoljenje poslije njih. Zar ćeš nas kazniti za ono što su lažljivci činili?" "I tako, eto, Mi opširno iznosimo dokaze, da bi oni došli sebi." (El-E'araf, 172-174)
Od Enesa b. Malika, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Čovjeku stanovniku vatre na Sudnjem danu će se reći: 'Šta misliš da si imao nešto na zemlji, da li bi se njime otkupio? Reći će: 'Da,', Reći će: „Htio  sam od tebe nešto lakše od toga, a to sam uzeo još od tebe dok si bio u Ademovim leđima: „Ne pripisuj Mi nikoga!“, pa si odbio pripisujući Mi sudruga.“ (El-Buhari i Muslim)
Od Ibn Abbasa, prema onome što prenosi Ibn Džerir, navodi se da je uzet zavjet od njih da Ga obožavaju i da Mu ništa ne pripisuju. Od Ubejja b. Ka'ba prema predaji od Abdullaha b. Ahmeda iz Musneda njegovog oca, te Ibn Ebi Hatima, Ibn Džerira i Ibn Merdevejha, prenosi se da je Allah, Azze ve Dželle, rekao: „Ja vam pozivam kao svjedoke sedam nebesa i sedam zemalja. Pozivam vam za svjedoka vašega oca da na Sudnjem danu ne bi rekli: 'Mi ovo nismo znali!'. Znajte da nema drugog boga osim Mene, a ni drugoga Gospodara. Ne smatrajte Mi ništa ravnim. Ja ću vam slati poslanike da vas opominju na Moj zavjet i objavljivati vam knjige.“ Rekli su: „Svjedočimo da si Ti naš Gospodar i Bog! Nemamo drugog gospodara mimo Tebe.“ Tog dana su Mu potvrdili da će biti pokorni.“ (Pogledaj tekstove ovih predaja u prvod dijelu knjige Me'aridžul-kabul, str 34)

Nastavit će se inshaAllah te'ala.

20.11.2007.

Čovjekova uloga i zadaća na zemlji (1)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Allah, Subhanehu ve Te'ala, stvorio je čovjeka zbog određenog cilja, funkcije i potvrđenog zadatka. Podredio mu je sve ne Zemlji u vidu mora, rijeka, vjetrova, kiša, brda, dolina, flore, faune i drugih Allahovih stvorenja na Njegovoj zemlji. Nadahnuo ga je da otkrije neke zakonitosti prirode i pravila života kako bi postao sposoban da dođe do ovog važnog cilja zbog kojeg ga je Uzvišeni Allah stvorio. Znači, cilj je velik, zadatak je mukotrpan, a dato povjerenje teško. Čak su se nebesa, zemlja i brda prestrašili tog povjerenja i odbili da ga ponesu. Uzvišeni kaže: "Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek – a on je, zaista, prema sebi nepravedan i neznalica.“ (El-Ahzab, 72) Ibn Abbas kaže: „Povjerenje ovdje znači pokornost.“ Ibn Kesir kaže: „To je zaduženje prihvatanjem naredbi i zabrana uz uslov: Ako ih izvršava biva nagrađen, ako ih ostavi bit će kažnjen.“; Tefsir Ibn Kesir, 6/477)

Ovaj veliki cilj, mukotrpni zadatak i teški emanet kojeg je ponio insan i kojeg je jedino zadobio u odnosu na druga stvorenja jeste od Allaha dato namjesništvo na Zemlji. Gospodar svih gospodara, Vladar svih vladara, Silni na nebesima i Zemlji stvorio je čovjeka da bi ga postavio kao namjesnika na Svojoj zemlji i učinio ga odgovornim pred Njim za ono što mu je dao kao namjesništvo. Allah , Azze ve Dželle, obavještavajući meleke o zadatku zbog kojeg je stvorio čovjeka, kaže: „A kada Gospodar tvoj reče melecima: "Ja ću na Zemlji halifu postaviti!", oni upitaše: "Zar ćeš na Zemlji postaviti onoga koji će na njoj nered širiti i krv prolijevati?! A mi Tebe veličamo hvalom i kako Tebi dolikuje štujemo!" On reče: "Ja znam ono što vi ne znate." (El-Bekare, 30)

Imam Et-Taberi kaže: „Ja ću na zemlji postaviti Moga namjesnika koji će suditi umjesto mene među ljudima. Taj namjesnik je Adem, a i svaki onaj koji dođe na njegovo mjesto u pokornosti Allahu i bude sudio pravedno među Njegovim stvorenjima.“ (Tefsir Ibn Kesir, 1/70)
 Ibn Kesir kaže: „Shvatili su da je halifa namjesnik onaj koji sudi među ljudima zbog međusobnih nepravdi i zabranjuje im da čine zabrane, prijestupe i grijehe. Ovo je rekao i El-Kurtubi.“ (Tefsir Ibn Kesir, 1/29)
 Zatim kaže: „El-Kurtubi i drugi argumentirali su ovim ajetom obaveznost postavljanja halife kako bi sudio među ljudima u onome u čemu se razilaze, dokinuo razilaženja, pomogao onome kome je nanešena nepravda u odnosu ko nepravdu čini, izvršavao kazne, sprječavao činjenje razvrata i izvršavao druge važne stvari koje se mogu ostvariti samo putem imama. Ono s čime se obavezno može upotpuniti i ono postaje obavezno. “ (Tefsir Ibn Kesir,1/72)

Nastavit će se inshaAllah te'ala.

19.11.2007.

Ya Bunayy - Ahmed Bukhatir - New album Hasanat

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

18.11.2007.

Kultura ponašanja muža prema ženi: lijep odnos prema ženi (2)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Biti pravedan prema ženama
Muž mora biti pravedan prema svojoj supruzi. Naročito ako muškarac ima više žena. Otuda suprug, znajući za osjetljivost supruge, mora itekako paziti da ispuni ono za što je zadužen. Tako će voditi računa da opskrbi svaku suprugu, da vodi računa o njihovoj ishrani, odijevanju i slično i da u tom pogledu ne pravi nikakvu razliku među njima.
Takođe, on mora voditi računa o redoslijedu boravka kod svake od svojih supruga. Allahov Poslanik, s.a.v.s, je, kako navodi Aiša, r.a, u jednom autentičnom hadisu, odlazio sljedećoj supruzi nakon klanjanja ikindije-namaza.
Ukoliko bi muž bio nepravedan i zapostavio neku od svojih supruga, suočio bi se s neželjenim posljedicama na Sudnjem danu, kako prijeti Allahov Poslanik, s.a.v.s, u predaji Ebu Hurejre, r.a: Koji čovjek imadne dvije žene, a ne bude na isti način postupao prema objema, doći će na Sudnji dan s jednom stranom koja će mu biti iskrivljena!

Kod djevice će boraviti sedam a kod udavane tri dana
Ukoliko čovjek oženi djevicu, a bude imao više žena, onda će kod nje provesti sedam dana, a onda će ići redoslijedom kako slijedi kod ostalih žena. Međutim, ako oženi udavanu ženu, kod nje provesti tri dana, a onda nastaviti obilaziti ostale žene prema ustaljenom redoslijedu. To se temelji na predaji Enesa b. Malika, r.a, koju prenosi od Vjerovjenika, s.a.v.s.
Ummu Selema, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, proveo kod nje tri dana, kad se njome oženio, nakon što je ostala udovica.

Veća ljubav prema nekim ženama
Čovjek koji živi u poligamnom braku treba biti pravedan u onome što je njemu dostupno, poput ravnomjernog boravka kod svojih supruga, nezanemarivanja nijedne od njih i identičnog odnosa spram njih kada je u pitanju odijevanje, ishrana i sl. Međutim, kada je u pitanju ljubav prema njima, to već nije u nadležnosti čovjeka, jer Allah usađuje ljubav u srce čovjeka, kao što je Poslanik islama, s.a.v.s, izgovarao, kako prenosi Aiša, r.a, nakon što bi pravedno postupio prema svim ženama: Allahu moj, ovo je moja podjela u onome što je u mojoj moći, pa me nemoj opterećivati za ono što je u Tvojoj a ne mojoj moći! Ovdje se misli na ljubav koja se u srcu osjeti prema nekoj od žena. Allah Plemeniti to jasno potcrtava u Kur'anu: Vi ne možete biti pravedni prema ženama svojim ma koliko to željeli!
Otuda se zna da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, posebnu ljubav gajio prema Aiši, r.a. To su sve ostale žene primijetile i priznavale, a znale su da je on najpravedniji prema njima. Tako su nekada, znajući za veću ljubav Poslanika, s.a.v.s, prema Aiši, r.a, pojedine Poslanikove, s.a.v.s, supruge svoj redoslijed prepuštale Aiši, r.a.

Ljubomora
Ljubomora je štetna, posebno ako nema nikakvog razloga za nju. Poželjna je samo ako ima nekih sumnji. Tada čovjek mora biti ljubomoran, kako bi reagirao na neke loše postupke svoje supruge. U hadisu Džabira b. 'Atika, Poslanik, s.a.v.s, naglašavao je da ima ljubomore koju Allah voli i one koju ne voli. Allah voli ljubomoru koja je utemeljena na sumnji!
Nažalost, brojni muževi ostaju nijemi i slijepi na nemoralno ponašanje svojih supruga, tako da često ne znaju ni gdje idu, ni gdje borave, niti s kim komuniciraju i slično, pravdajući se da nisu ljubomorni. Naprotiv, oni su dužni ljubomorno čuvati i štititi svoje supruge i budno motriti na njihovo ponašanje i njihov moral.
Hasan el-Basri upozoravao je: Zašto ne oplakujete vaše žene koje se guraju s otpadnicima po pijacama?! Allah učinio ružnim onoga koji nije ljubomoran na to!
Allahov Poslanik, s.a.v.s, u hadisu koji prenosi Aiša, r.a, kaže: Ummete Muhammedov, niko nije ljubomorniji od Allaha kada vidi Svog roba ili robinju kako zinaluk čine. Ummete Muhammedov, da znate ono što ja znam, malo biste se smijali a puno bi plakali! Otuda, ta vrsta ljubomore je poželjna, može se čak reći i obavezna za muža.

Muž ima obaveze prema ženi
Muž nije obavezan ženu samo materijalno situirati, već je obavezan i ispuniti svoje bračne obaveze. Jedna od njih je da i u intimnom odnosu zadovolji svoju ženu. Naime, prema hadisu Allahovog Poslanika, s.a.v.s, kada muž zadovolji svoju potrebu prilikom intimnog odnosa, dužan je priuštiti to zadovoljstvo i svojoj supruzi.
Inače, muž nema pravo cijele noći provoditi u ibadetu, budući da na svog muža ima pravo i njegova supruga. 'Abdullah b. 'Amr b. el-'As, r.a, prenosi da ga je Vjerovjesnik, s.a.v.s, upitao: Obaviješten sam da dane provodiš u postu a noći u ibadetu? On je odgovorio: Da! Poslanik, s.a.v.s, ga je savjetovao: Ne čini tako. Posti, ali i jedi. Klanjaj, ali i spavaj! I tvoje tijelo ima svoje pravo, tvoje oči imaju svoje pravo a i tvoja žena ima na tebe pravo!

Ako ga tuđa žena fascinira, to će nadoknaditi kod svoje supruge
Kada se dogodi da muškarca fascinira tuđa žena i on osjeti neku vrstu pohote spram nje, dužan je što prije otići svojoj supruzi i to nadoknaditi s njom. U hadisu koji prenosi Džabir b. 'Abdullah, r.a, Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao je: Ako nekog od vas zadivi neka žena, pa se nešto rodi u njegovom srcu, neka se približi svojoj supruzi i neka to nadoknadi s njom, jer će mu to odagnati ono što se u njemu rodilo!

16.11.2007.

Kultura ponašanja muža prema ženi: lijep odnos prema ženi (1)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Islam je precizno regulirao odnose supružnika u braku. U ovom broju aktualiziramo pitanje dužnosti žene spram muža i muža spram žene.

Allah Plemeniti je svaki detalj ljudskog života propisao da bude u skladu s Njegovim zakonima. Znajući prirodu čovjeka, jer ga je On i stvorio, On je odredio i pravila koja omogućavaju da čovjek čuva i očuva tu svoju prirodu. S obzirom da je brak institucija koja čuva porodicu, islam joj pridaje poseban značaj. Otuda, Allah Plemeniti u brojnim ajetima i preko Svog Poslanika, s.a.v.s, određuje jasne smjernice kako da čovjek postupi u tom segmentu življenja, kako bi očuvao brak, ojačao porodicu i tako ozdravio društvo u cjelini.
Iz sljedećih redaka vidi se da je islam uspostavio konkretna pravila u domenu međusobnog poštivanja supružnika. Supružnici dužni su živjeti shodno tim pravilima i, na taj način, očuvati zdravu i vitalnu porodicu, koja je preduvjet zdravog i vitalnog društva.

Kultura ponašanja muža prema ženi: lijep odnos prema ženi
Muž je dužan prema ženi sljedeće:
Muž se treba truditi da izgradi lijep odnos prema svojoj supruzi, jer je Allahov Poslanik, s.a.v.s, u više predaja to isticao. Tako u predaji Ebu Hurejre, r.a, Poslanik islama, s.a.v.s, potcrtava: Najpotpuniji vjernik je onaj koji ima lijepo ponašanje, a najbolji među vama su oni koji se najljepše ponašaju prema svojim suprugama!
U Ibn Madžinoj zbirci spominju se dvije predaje sličnoga sadržaja. U Ibn 'Abbasovoj predaji, Poslanik, s.a.v.s, kaže: Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama, a ja sam najbolji prema svojim ženama!  U predaji 'Abdullaha b. 'Amra b. el-'Asa, r.a, Poslanik, s.a.v.s, kaže: Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama!
Na oprosnom hadžu Allahov Poslanik, s.a.v.s, je oporučio muslimanima u predaji 'Amra b. el-Ahvesa, r.a: I lijepo sa ženama postupajte!

Razumijevati njihove potrebe i aspiracije
Muž je dužan da razumije ženu i njene potrebe, stremljenja i aspiracije. Za to najbolju potvrdu nalazimo u praksi Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Naime, Aiša, r.a, prenosi da se udala za Vjerovjesnika, s.a.v.s, izuzetno mlada i da se voljela igrati s lutkama i drugaricama, pa je Vjerovjesnik, s.a.v.s, tražio njene drugarice i podsticao ih da joj dolaze i da se igraju sa njom.
Slična je predaja Aiše, r.a, kada je gledala u džamiji igru Abesinaca s kopljima, pa joj to Vjerovjesnik, s.a.v.s, nije zabranio.
Aiša, r.a, tvrdi da se Poslanik, s.a.v.s, takmičio s njom u trčanju. Nekada je ona pobjeđivala a nekada on.
Igra i zabava sa ženom ubraja se u hobije koji su šerijatom preporučeni. Tako Džabir b. Abdullah, r.a, prenosi predaju u kojoj se kaže da će čovjek biti nagrađen samo za neke vrste hobija. Među njima se ubraja igranje i zabava sa svojom suprugom, dresiranje konja i podučavanje plivanju.

Pomagati ženi u poslu
Muž će pomagati ženi u brojnim poslovima u kući, kada to ona ne može sama stići. El-Esved je upitao Aišu, r.a: šta je Poslanik, s.a.v.s, radio u kući? Ona je odgovorila: Pomagao bi porodici, a kada bi začuo ezan, izašao bi.
'Urve prenosi da je pitao Aišu, r.a, o tome šta je Allahov Poslanik, s.a.v.s, radio u kući, pa mu je odgovorila: Krpio bi svoje papuče i odjeću.
Na pitanje, šta je Poslanik, s.a.v.s, radio u kući, Aiša, r.a, je jednom prilikom odgovorila: Bio je čovjek kao i ostali ljudi: krpio je svoju odjeću, muzao svoju ovcu i sam sebe služio!
Dakle, neće biti papučar onaj koji pomogne ženi u kućnim poslovima, kada ona to nije sama u stanju učiniti, već će to biti lijep gest muža koji može samo učvrstiti ljubav među supružnicima, kao što je to radio Allahov Poslanik, s.a.v.s.

Osiguravati opskrbu
Muž je dužan, po islamskim propisima, izdržavati ženu i naći načina da opskrbi porodicu. Žena, čak ako i ima sredstva, nije ih dužna trošiti na osiguravanje potreba za porodicu. Otuda, muškarac u nasljedstvo i dobiva dva puta više, kako bi bio za to sposoban. On je zadužen za poslove van kuće kako bi sve to realizirao.
Koliko je oskrbljivanje porodice podsticano Poslanikovom, s.a.v.s, riječju, najbolje će ilustrirati hadis, koji prenosi Ebu Hurejre, r.a: Najveća nagrada za novac koji potrošiš na Allahovom putu, za oslobađanje robova, pomaganje siromaha i opskrbu svoje porodice je onaj koji potrošiš za svoju porodicu.
U hadisu Ebu Mes'uda el-Bedrija, r.a, Poslanik, s.a.v.s, kaže: Kada čovjek utroši novac za izdržavanje svoje porodice, težeći time Allahovom zadovoljstvu, piše mu se kao da je podijelio sadaku!
U predaji Sa'da b. ebi Vekkasa, r.a, Vjerovjesnik, s.a.v.s, ističe: Za svaki dinar koji potrošiš, želeći Allahovo zadovoljstvo, bićeš, uistinu, nagrađen od Allaha, pa čak i za zalogaj koji staviš u usta svojoj ženi!
Muž treba posebno voditi računa da ono što priskrbi ženi, odnosno porodici, bude na halal način zarađeno. Žene iz prve generacije muslimana podsticale su svoje muževe na halal zaradu, govoreći: Čuvaj se haram zarade, jer mi možemo trpiti i glad i žeđ, ali ne možemo trpiti vatru!

Nastavit će se inshaAllah te'ala.

14.11.2007.

Sestro muslimanko učini svoga muža zadovoljnim (3)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

16. Podstakni svog muza na sportsku i fizicku aktivnost van kuce. Hodaj s njime kada je to moguce i uzivajte u cistom vazduhu za vrijeme vikenda i kad god vam se ukaze prilika za to.
 
17. Odaberi odgovarajuci trenutak za izlaganje i rjesavanje problema porodice. Jer, tesko je rijesiti problem prije nego sto muz krene na posao ujutru. Tada nedostaje vremena. Nemoj govoriti o problemima kada se vrati s posla umoran i iscrpljen. Najbolje vrijeme za analizu i rjesavanje problema je vece. Ne razgovaraj o problemima s djecom u njihovom prisustvu kako ne bi pomislila da predstavljaju tezak teret za tebe i muza ili da su uzrok vasim nesporazumima.
 
18. Nemoj muza na vratima docekivati s zalbama oko nevaznih stvari poput djecijeg placa. Ne trazi od njega da igra ulogu policajca medju djecom - policajca koji treba uhvatiti optuzenog, suditi mu i kazniti ga.
 
19. Ne kritikuj muzevljevo ponasanje pred djecom. Niposto ne koristi neprikladne izraze koje ce djeca kasnije ponavljati, kao npr. "dosla je babaroga", "dosla je nevolja"...
 
20. Posebno se pazi pretjerivanja u ljubomori i kritici. Izbjegavaj postupke koji ce pobuditi njegovu ljubomoru i pomutiti mu misli. Abdullah b. Dzafer b. Ebu Talib je svoju kći savjetovao: "Cuvaj se ljubomore jer je ona kljuc razvoda. Cuvaj se pretjerane kritike jer to stvara mrznju."
 
21. Ne dozvoli da budes ljubomorna na suprugovu ljubav prema njegovoj majci ili ocu. Kako mozemo prihvatiti da supruga-muslimanka zapocne svoj zivot ljubomorom na muzevljevu ljubav prema njegovoj porodici? To je prirodna ljubav koja se ne dotice ljubavi prema zeni. Kako mozemo prihvatiti da zena-muslimanka od svoga muza zahtijeva da zapocne zivot nepokornoscu Allahu i Njegovom Poslaniku? Da bude nepokoran svojim roditeljima, da pokida rodbinske veze kako bi zeni udovoljio!? Poslanik nam govori da ce se na ovaj nacin izmijeniti stanje i ponasanje muslimana u buducnosti i da ce "covjek biti pokoran zeni, a nepokoran majci; vjeran drugu, a osoran prema ocu!"
 
22. Ne prenosi svojima kucne probleme. Tako ces njih okrenuti protiv muza. Rijesi svoje probleme u saradnji s muzem.
 
23. Ne uzdizi se nad muzem ukoliko si bogatija od njega, ukoliko si na visoj drustvenoj ljestvici ili ako imas vece znanje i obrazovanje. Nije dozvoljeno umanjivati muzevljev znacaj, unizavati njegovu vrijednost i uzdizati se nad njime. Boziji.Poslanik kaze: "Uzviseni Allah nece pogledati zenu koja ne zahvaljuje svom muzu iako bez njega ne moze."
 
24. Ne odbijaj bracne duznosti. Boziji Poslanik kaze: "Kada covjek pozove svoju zenu u postelju, a ona to odbije i izazove njegovu srdzbu, meleki ce je proklinjati sve do zore." (Muttefekun alejhi)
Nemoj postiti nafilu-post osim s njegovom dozvolom. Boziji Poslanik kaze: "Zeni nije dozvoljeno da posti u muzevljevom prisustvu bez njegove dozvole, niti da nekog pusta u kucu bez njegove dozvole." (Buhari)
 
25. Ne zaboravi sta je muz ucinio za tebe. Boziji Poslanik spominje da je nezahvalnost zene prema muzu jedan od razloga njenog ulaska u Dzehennem. On to naziva kufrom. Abbasov sin, neka je Allah njima zadovoljan, prenosi da je Boziji Poslanik s.a.w.s. rekao: "Predocena mi je Vatra i u njoj bjese najvise nezahvalnih zena (kafirki)." Zar one ne priznaju Allaha ? - upitase. "One ne priznaju muza i ne priznaju dobrocinstvo. Kada bi cijeli zivot nekoj od njih cinio dobro i samo joj se jedanput zamjerio, ona bi rekla: 'Nikada od tebe nikakvo dobro nisam vidjela.'" (Buhari)115, Nesa'i, Bezzar i Hakim koji kaze da je lanac ovog hadisa vjerodostojan.
 
26. Cuvaj imetak svoga muza. Trosi samo na ono sto ti on dozvoli i s cime se slozi. Boziji Poslanik kaze: "Neka zena ne trosi iz kuce svoga muza osim s njegovom dozvolom." Upitase: "Boziji Poslanice, pa zar i hranu?" "To je najbolji dio naseg imetka", odgovori.
 
27. Ako spadas u majke koje rade, nemoj da mislis da je muzu i djeci potreban samo novac. Majka ne moze novcem nadoknaditi ono sto je propustila na humanom planu. Vjestacko mlijeko nikada ne moze nadomjestiti majcino, prirodno mlijeko! Toplina sluskinje ne moze, zamijeniti toplinu majke! Hrana sluskinje-nevjernice ne moze zamijeniti hranu ciste zene! Odgoj nepismene odgajateljice ne moze nadomjestiti odgoj svjesne majke.

28. Ne strepi od posla svoga muza. Veoma je ruzno to sto neke zene kukaju zbog posla njihovih muzeva. A to kukanje biva kroz stvaranje nevolja, neprestano zaljenje, optuzivanje muza za zapostavljanje... ili kroz demonstrativan odlazak u kucu majke...
 
29. Sjeti se da je muz navikao da vidi kako se njegova majka prva budi. Ona zatim budi sve ostale, sprema im dorucak i pomaze malima da se obuku. Njemu nece biti drago da vidi kako mu supruga spava sve dok sunce visoko ne izade!
 
30. Imaj na umu da je kuca puna ljubavi i mira, obostranog postovanja i povjerenja, u kojoj je hrana parce hljeba i casa vode, bolja od kuce pune mesa i najboljih jela u kojoj vladaju svade i nevolje.
 

13.11.2007.

Sestro muslimanko učini svoga muža zadovoljnim (2)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

6. Ne zapostavljaj svog muza zbog kucnih poslova. Nemoj da svi poslovi kuhanja, ciscenja i raspremanja nastupe kada on dode kuci umoran i iscrpljen. Vidi te samo u kuhinji, u odjeci za kuhanje i rad! Obavljaj te poslove u njegovom odsustvu. 
 

7. Svoju kucu raspremi kako treba. Izmijeni raspored dnevne sobe s vremena na vrijeme. Upotrijebi svoj umjetnicki dar dok biras mjesto za levhe, ukrase i drugo.
 
8. Nemoj da te obuzima panika zbog rasplamsalih osjecanja, uzavrele ljubavi i snova na javi koje si osjecala prije braka. To se smiruje u braku i pretvara u tihu, stabilnu ljubav.
 
9. Covjek ima glavnu rijec u bracnoj vezi, a ti si odgovorna za uspjeh, podesnost i slaganje u braku. Bez obzira koliko si uspjesna u nauci, kulturi, polozaju ili vlasti - trazi utociste u svome muzu i ne protivi mu se u misljenju. Vodi racuna, dok raspravljas s njime, da aktivno razmjenjujes misli. Plodonosna razmjena misljenja bolja je od njihove destruktivne polarizacije.
 
10. Daj do znanja muzu da ucestvujes u njegovim osjecanjima, radostima i brigama. Neka se osjeca kao da zivi u mirnom okruzenju kako bi se posvetio poslu i stvaralastvu. Tako ce njegov zivot biti plodonosan.
 
11. Isprobaj koristan, sladak govor, svijetao osmijeh, osvjezavajucu salu i ozarenost. Nemoj biti tuzna i potistena. Izbjegavaj ruzan i beskoristan govor. Nemoj biti namrstena i utucena.
 
12. Pokazi muzu svoje umijece, izuzetnost i prednost nad drugim zenama. Tako ce ti on biti privrzeniji. Ponosit ce se na tvoje licne osobine ako budes precizna u svemu sto radis.
 
13. Nemoj gubiti vrijeme na telefonske razgovore sa svojim drugaricama, ni na citanje casopisa koji pisu o glumcima i glumicama, pjevacima i pjevacicama. Ne traci vrijeme na citanje ljubavnih romana i mastarija. Takvih casopisa je mnogo u danasnje vrijeme, a mnogo je i zena koje vecinu svog vremena trose na te bezvrijedne, nemoralne casopise.
 
14. Izaberi one casopise koji ce koristiti tvom razumu i dusi, koji ce unaprijediti tvoje obrazovanje i koji ce ti pomoci da rijesis neke probleme oko kuce ili djece.
 
15. Na televiziji gledaj ono sto ce ti koristiti i sto ce ti donijeti nova saznanja i iskustva. Ne gubi vrijeme na bezvrijedne serije i isprazne filmove.

Nastavit će se inshaAllah te'ala.11.11.2007.

Sestro muslimanko učini svoga muža zadovoljnim (1)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Ni jedno mjesto na svijetu se po ljepoti i rahatluku ne moze porediti sa sretnom kucom. Gdje god putujemo i nadjemo se, ne mozemo biti smireni kao u kuci nad kojom se razgranala sreca.
Sretna kuca je ona u kojoj nema svadje niti prepirke, ona u kojoj se ne cuje ostar i okrutan govor, u kojoj nema zestokih kritika, u kojoj ukucani nalaze svoj mir, tisinu i smirenost. Odgovomost za stvaranje sretnog ambijenta pada na roditelje. Pitanje je  kako supruga svojom pamecu, mudroscu i lijepim ophodenjem moze da usreci svog muza i time usreci svoju kucu?

1. Ne zaboravi da si ti odgovorna za srecu svog muza i svoje djece. Znaj da ce te zadovoljstvo tvoga muza uvesti u Dzennet. Boziji Poslanik  kaze: "Ona zena koja preseli s ovoga svijeta, a njen muz je njome zadovoljan, uci ce u Dzennet." (Ibn Madze, Tirmizi).

2. Ne opterecuj svoga supruga iznad njegovih mogucnosti. Ne sakupljaj svoje zelje i ne gomilaj zahtjeve na jednom mjestu. Tako ces opteretiti muza i otjerati ga od sebe. Ako budes insistirala na svojim mnogobrojnim zahtjevima, lahko se moze desiti da svi budu odbijeni i da ti istovremeno budes odbijena bez ikakvog kajanja i razmisljanja. Sjeti se sta je Omer b. Abdulaziz rekao svome sinu: "Bojim se da ljudima izlozim sve obaveze odjednom, pa da ih oni odbiju odjednom." Alija prenosi da je Poslanik  kazao: "Doista, Allah voli prijatnu i komunikativnu zenu prema muzu, koja se kloni drugih." (Dejlemi) 

3. Ne trazi od njega da odjednom usvoji sve vrline i pozitivnosti koje bi htjela da on ima. Veoma je rijetko da neki covjek ima sve pozitivne osobine!

4. Kada se covjek ozeni zenom u sebi ima dragu sliku svoje zene onako kako ju je prvi put vidio. Ta slika u njemu ostaje cijelog zivota i nemoj je kvariti. Cuvaj svoju ljepotu i svjezinu, eleganciju i zdravlje, putenost pokreta i sladunjavost govora. Ne razgovaraj s njime grubim glasom! Ne ponavljaj ulicne izraze! Ako ne budes vodila racuna o ovim idealnim zenskim osobinama, tvoja slika u muzevljevim ocima bit ce srozana i bit ces daleko od predstave o divnoj zeni koju svaki covjek đeli za svoju suprugu. Opisujući dobru suprugu, Boziji Poslanik  kaze: I kada pogledas u nju, to te raduje." (Ibn Madze)

5. Cuvaj svoju vjeru. Oblaci islamski hidzab i ne dozvoli da neko vidi dio tvoga tijela, makar na kratko. Tvome muzu je stalo do tebe i zeli da te vide samo oni kojima je to vjerom dozvoljeno. Jedan covjek se ozenio djevojkom ciji hidzab i poboznost su ga zadivili kada je svojoj drugarici u razgovoru odvratila: “Desit ce nam se samo ono sto nam je Allah propisao." Rekao joj je da ce je se uvijek sjecati u toj uzvisenoj slici - vjernice u Allaha, zadovoljne Njegovim odredenjem, privrzene visokim principima i cistim idejama. Neka tvoj muz u tebi vidi ovakvu zenu. Nemoj rusiti sliku u njegovom srcu i dusi. Uljepsaj se za njega prije nego sto dode kuci navecer. Neka te vidi u najljepsem stanju. Obuci cistu, prigodnu odjecu. Upotrijebi miris koji on voli. Stavi oko vrata neku od ogrlica koju ti je poklonio. On voli da vidi na tebi svoje poklone. Ponasaj se kao da ides u posjetu nekoj drugarici ili rodjaki.

Nastavit će se inshaAllah te'ala.09.11.2007.

Prava i dužnosti muža i žene

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Muhammed, a.s. je rekao: “Sklapanje braka je moja praksa, ko napusti moju praksu (Sunnet) nije moj.”

Zene bi prema muzevima trebale pokazati toliko ljubaznosti i postovanja koliko i prema gostima. U vecini slucajeva jezik treba drzati iza zuba. Grubost i bezobzirnost su pravi otrov za brak. Ljubaznost je pravi lijek za brak. Muskarci kad bi prema zenama pokazivali vise ljubaznosti puno bi vise mogli postici nego kritikama. Brak ce izgubiti vaznost i u slucajevima: kad muz u srdzbi uslovi svojoj zeni odlazak nekoj osobi ili da uradi neki posao i tome slicno, pa zena postupi suprotno muzevljevoj zelji. Oba bracna druga moraju biti spremna na popustljivost, popravak svojih losih postupaka i nastojanja da se zivi u ljubavi i razumijevanju bez konflikata.

Prava i duznosti muza i zene:

Po seri’atskim propisima muz je u braku duzan:

- da izdrzava zenu prema imovinskim mogucnostima;

- da cuva i postuje autoritet zene;

- da ucestvuje u pravilnom odgoju djece;

- da sa svojom zenom lijepo i uljudno postupa;

- da na lijep i kulturan nacin upozori zenu na higijenu, na lijepo i pristojno odijevanje, ali samo u granicama seri’atskih propisa, ako postoji potreba za upozorenje;

- ako bez razloga uskrati seksualni uzitak;

- ako bez razloga zanemaruje isklamske duznosti kao namaz, post, pokrivanje tijela i sl.;

- ako ga vrijedja, ponizava, naziva nepristojnim imenima ili ga psuje;

 - ako mu vrijedja roditelje, rodbinu, prijatelje itd;

- ako ne vrsi svoje duznosti koje je kao majka i supruga duzna;

- ako je zena neposlusna nakon upozorenja muz ima pravo da joj uskrati bracnu postelju.

Muhammed, a.s., je rekao: “Covjek ce biti nagradjen i za intimni zivot sa svojom zenom.“ Jedan od slusatelja, koga je ova rijec Allahovog poslanika, s.a.v.s., ne malo iznenadila, zacudjeno upita: „Zar ce covjek biti nagradjen i zato sto zadovoljava svoju strast? – na sto mu Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovori: Zar ne znas da bi ucinio haram ako bi svoju stras zadovoljavao na nedozvoljen nacin, zato ko je zadovoljava na dozvoljen nacin, bice nagradjen.“ (Muslim)               

U drugom hadisu stoji: „Kad neko od vas ima spolni odnos sa svojom suprugom neka se ne udalji od nje sve dok i ona ne zadovolji svoje potrebe.“ (Ibn Adijj)

„Kod Allaha, dz.s., na Sudnjem danu najgore mjesto ce imati onaj covjek koji objelodani ono sto mu njegova zena povjeri pri spolnom “snosaju kao i on njoj”. (Muslim, Ahmed) 

Prava zene i duznosti:

- da samostalno raspolaze svojom imovinom;

- da cuva cast i dostojanstvo svoga muza;

- da dozvoli intimni odnos ako nema opravdanog razloga da ga uskrati;

- da cuva kucu i imetak svoga muza i da ga ne rasipa;

- da savjesno obavlja poslove koje ima kao zena i majka;

- da cuva, njeguje i ucestvuje u odgoju djece;

- da se usavrsava u nauci i da pri tome pazi na svoj islamski moral;

- da odbije poslusnost muzu, ako od nje zahtijeva da radi ono sto je u suprotnostima sa seri’atskim propisima. 

Zajednicke duznosti:

- da njeguju medjusobnu ljubav i postovanje;

- da ucestvuju u odgoju i obrazovanju djece;

- da gaje uzajamno postovanje porodice;

-da zajednicki, prema mogucnostima, ucestvuju u kucenju. 

Iz svega ovoga se moze zakljuciti: “Kad bi muslimani i muslimanke striktno se pridrzavali propisa uzvisene vjere povoda za razvod braka ne bi bilo.”

Muhammed, a.s., je rekao: “Ko zeli sresti Allaha dz.s. potpuno cist neka se zeni potpuno nevinom zenom.“ (Ibni Madzdze)  

Preuzeto iz knjige: Islam i zdravo zivljenje

06.11.2007.

Deset koristi nošenja hidzaba

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Allah dz.s. je nosenje hidzaba ucinio obaveznim zbog velike mudrosti i nemjerljivih koristi, a neke od njih su:

Prvo: Cuvanje casti

Hidzab je serijatski stit koji cuva cast, te otklanja bilo kakve uzroke koji dovode do sumnje i nereda.

Drugo: Cistoca srca

Hidzab je pobornik koji poziva ka cistoci srca vjernika i vjernica, i stub je poboznosti i velicanje svetosti, a istinu je rekao Allah dz.s.:To je cisce za vasa a i njihova srca.“

Trece: Plemenito ponasanje (ahlak)

Hidzab poziva ka plemenitom ponasanju, cednosti, sramezljivosti, postenju i stidu a odvraca od svega necistog sto vodi ka neredu i smutnji.  

Cetvrto: Obiljezje cednosti

Hidzab je serijatsko obiljezje cednih i postenih zena koji ih cini kreposnim i casnim a udaljava ih od nereda i smutnji, kao sto kaze Uzviseni: „Po tome ce se vjernice najlakse prepoznati i nece uznemiravane biti.“  Ocitovanje cednosti vanjstinom dokaz je unutrasnje cistoce, i zaista je cednost kruna zene, a cednost uvijek sa sobom donosi blagostanje.

Peto: Dokidanje sejtanskih spletkarenja

Hidzab stiti zenu od uznemiravanja ljudi i zena cija su srca bolesna. Udaljava je od pogleda nemoralnih ljudi. Takodje stiti covjeka i njegovu cast. Zastita je od nemoralnih optuzbi i skrnavljenja casti. 

Sesto: Cuvanje stida 

Stid je svojstven ljudima i nema pravog zivota bez njega a Allah ga daje kome hoce od svojih robova, kao pocast. Stid je dio imana, a hidzab je sredstvo kojim se stid cuva, pa ako nema hidzaba, nema ni stida. 

Sedmo: Hidzab je sveopca drustvena korist koja umanjuje mijesanje muskaraca i zena.

Osmo: Hidzab je imunitet za blud i liberalizam, tako da zenu cuva od slobodoumnih i nemoralnih osoba.  

Deveto: Zensko tijelo je stidno mjesto (avret) a hidzab ga prekriva, a to a to je obiljezje bogobojaznosti.

Kaze Uzviseni: „O sinovi Ademovi, dali smo vam odjecu koja ce pokrivati stidna mjesta vasa, ali odjeca bogobojaznosti, to je ono najbolje.“ Gospodaru nas pokrij stidna mjesta nasa i stidna mjesta vjernica.  

Deseto: Cuvanje revnosti u vjeri. 

04.11.2007.

ISKRENE dvojne :) ČESTITKE mojoj pčelici :)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Draga moja sekice: Bareke-l-Lahu leke ve bareke 'alejke ve džeme' a bejnekuma fi hajrin. Allahumme amin!

Ruhul atire
<< 11/2007 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930


Ako želiš slušati KUR'AN bujrum klikni na sredinu zelenog polja
Listen to Quran

Rado posjetim

Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepša imena ima. (Kur'an, 8-20)
99 ALLAHOVIH LIJEPIH IMENA

1. Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2. Er-Rahman - Blagi
3. Er-Rahim - Milostivi
4. EI-Meliku - Vladar
5. EI-Kuddusu - Sveti
6. Es-Selamu - Čist od mana
7. EI-Mu'minu - Koji potvrđuje obećanja
8. EI-Muhejminu - Koji daje sigurnost
9. EI-Azizu - Koji sve pazi i prati
10. EI-Džebbaru - Snažni
11. EI-Mutekebbiru - Silni
12. EI-Haliku - Stvaralac
13. EI-Bari'u - Koji divno stvara
14. EI-Musavviru - Koji likove daje
15. EI-Gaffaru - Koji mnogo prašta
16. EI-Kahharu - Koji nadvladava
17. EI-Vehhabu - Koji mnogo poklanja
18. Er-Rezzaku - Koji obilnu opskrbu daje
19. EI-Fettahu - Koji sve rješava i otvara
20. EI-Alimu - Koji sve zna
21. EI-Kabidu - Koji steže
22. EI-Basitu - Koji pruža
23. EI-Hafidu - Koji spušta
24. Er-Rafiu - Koji diže
25. EI-Muizzu - Koji uzvisuje
26. EI-Muzillu - Koji ponizuje
27. Es-Semiu - Koji sve čuje
28. EI-Besiru - Koji sve vidi
29. EI-Hakemu - Sudac
30. EI-Adlu - Pravedni
31. EI-Latifu - Dobri
32. EI-Habiru - O svemu obaviješteni
33. EI-Halimu - Blagi
34. EI-Azimu - Veliki
35. EI-Gaffuru - Koji prašta
36. Eš-Šekuru - Koji je zahvalan
37. EI-Alijju - Visoki
38. EI-Kebiru - Veliki
39. EI-Hafizu - Koji čuva
40. EI-Mukitu - Koji pazi i uzdržava
41. EI-Hasibu - Koji obračun svodi
42. EI-Dželilu - Veličanstveni
43. EI-Kerimu - Plemeniti
44. Er-Rekibu - Koji motri na svaki pokret
45. EI-Mudžibu - Koji molbe prima
46. EI-Vasiu - Koji milošću i znanjem sve obuhvata
47. EI-Hakimu - Mudri
48. EI-Vedudu - Koji voli
49. EI-Medžidu - Slavljeni
50. EI-Baisu - Koji proživljuje
51. Eš-Šahidu - Koji je o svemu svjedok
52. EI-Hakku - Vrhovna Istina
53. EI-Vekilu - Sveopći Staratelj
54. EI-Kavijju - Moćni
55. EI-Metinu - Čvrsti
56. EI-Velijju - Zaštitnik
57. EI-Hamidu - Hvaljeni
58. EI-Muhsi - Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
59. EI-Mubdiu - Koji je početni Stvaralac
60. EI-Muidu - Konačni proživitelj
61. EI-Muhji - Koji život daje
62. EI-Mumitu - Koji smrt daje
63. EI-Hajju - Živi
64. EI-Kajjiimu - Koji sve obdržava
65. EI-Vadžidu - Imućni
66. EI-Madžidu - Slavni
67. EI-Vahidu - Jedini
68. Es-Samedu - Kome se svako obraća
69. EI-Kadiru - Svemoćni
70. EI-Muktediru - Koji sve može
71. EI-Mukaddimu - Koji unapređuje
72. EI-Mu'ehhiru - Koji zapostavlja
73. EI-Evvelu - Prvi
74. EI-Ahiru - Posljednji
75. Ez-Zahiru - Jasni
76. EI-Batinu - Skriveni
77. EI-Valiju - Koji upravlja
78. EI-Mutealiju - Svevišnji
79. EI-Berru - Dobročinitelj
80. Et- Tevvabu - Koji kajanje uslišava
81. EI-Muntekimu - Koji ne ostaje dužan
82. EI-Afuvvu - Koji oprašta
83. Er-Reufu - Samilosni
84. Maliku-I-mulki - Gospodar svih svjetova
85. Zul-Dželali ve-I-Ikrami -Najveličanstveniji i Najčasniji
86. EI-Muksitu - Sveopći djelitelj pravde
87. EI-Džami'u - Koji sve okuplja
88. EI-Ganijju - Koji je bogat
89. EI-Mugni - Koji daje bogatstvo
90. EI-Mani'u - Koji oduzima bogatstvo
91. Ed-Darru - Koji stvara štetu
92. En-Nafi'u - Koji stvara korist
93. En-Nuru - Sveopće svjetlo
94. EI-Hadi - Koji upućuje
95. EI-Bedi'u - Stvoritelj (Prapočetak svega.
96. El-Baki - Vječiti
97. EI-Varisu - Konačni nasljednik svega
98. Er-Rešidu - Upućivač na dobro
99. Es-Saburu - Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom

An-Nur
بِسْمِ اللْهِ رّحْمانِ ارّحيِم

31. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim;

i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje;

neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim,

ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim,

ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena;

i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.

Hadisi
Niko od vas nece dostici potpuno vjerovanje sve dok ne bude zelio i volio svome bratu ono sto zeli i voli samome sebi."(Buharija i Muslim)

Rekao je Ebu Hurejre, r.a.: „Upitan je Allahov Poslanik, s.a.v.s., koja sadaka je najbolja. Odgovorio je: „Da dijeliš dok si zdrav i pohlepan, dok se bojiš siromaštva i žudiš za bogatstvom. A ne da odugovlačiš sa sadakom dok ti duša do grla ne dođe, pa da onda kažeš: tome dajte toliko, tome toliko - kad je to i onako postalo tuđe.“(Mutefekun alejhi)

Muhammed ibn Ka'b prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: "Duznost vjernika je da suosjecaju bolove jedni drugih, kao sto cijelo tijelo trpi bol glave."(Hadis je hasen)

"Ko napusti ovaj svijet, a da je sva svoja djela cinio iskljucivo u ime i za ljubav jedinog Allaha swt, koji nema druga, i koji je klanjao i zekat dijelio - napustio je ovaj svijet s Allahovim zadovoljstvom."(Ibn Madze, Hakim)

Poslanik s.a.w.s je rekao: „Kada biste se vi istinski uzdali i oslanjali na Allaha s.w.t., On bi vas opskrbljivao kao sto opskrbljuje ptice. Osvanu gladne, a omrknu site.“(Tirmizi-hasen)

Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik saws rekao: "Raduj se! Uzvišeni Allah swt kaže: "Bolest je moja vatra koju sam svome robu, vjerniku, odredio na Dunjaluku...da bih ga sačuvao vatre na Ahiretu".

Bujrum Free Predavanja za download
ZahvalaPripadaAllahu
Nas izbor je islam
Smrt
Kufr u taguta
Drzi te se Allahovog uzeta
Shvatanje kur'ana i sunneta
Sirk najveci grijeh
Iskusenja
Islamski brak
Emanet
Vrste ibadeta
Varanje i laz
Temelji istinskog vjerovanja
Razlog stvaranja covjeka
Grijesni pogled
Hidzab1
Hidzab2
Hidzab3
Hidzab4
Kako_pridobiti_ljubav_muza.mp3
Kako_pridobiti_ljubav_zene.mp3
Plemenitost vjernika
Najsrecnija zena na svijeta 1
Najsrecnija zena na svijetu 2
Kur'an -Sa'ad Al'Ghamdi - Sura 010.mp3
1-Palestina - Sefik Kurdic.mp3
Fitne.mp3-Abdusamed Busatlic
Islamsko bratstvo.mp3-Bilal Bosnic
117NastupSudnjegDana.mp3-hfz Muhamed Porca
Idealna zena u savremeno doba.mp3-Safet Kuduzovic
Opis-zidova-kroz-kuran.mp3-Samir Avdic
LJUBAV I PRIJATELJSTVO U IME ALLAHA Emir Demir.mp3 Abdussamed_Busatlic_-_More_ljubavi_1_odnos_muza_prema_zeni.mp3
Bilal Bosnic -GAZA-Rana cijelog Ummeta.18-1-2009.mp3
240Sufije2.mp3-hfz Muhamed Porca
Muhammed Porca Istina o sufijama.mp3
Porca hutba 23.jan.09 jedinstvo muslimana 2.MP3-hfz Muhamed Porca
Put ka sretnijoj porodici.mp3-Samir Avdic
017-Lijepo-ophodenje-prema-zenama.mp3-Samir Avdic
188Nekipropisivezanzarazvodbraka.mp3-Safet Kuduzovic
PRAVA I OBAVEZE SUPRUZNIKA U ISLAMU Emir Demir.mp3
Nasa djeca, nasa buducnost!.mp3-Elvedin Pezic
Mjesto i uloga zene u islamu-Abdusamed.mp3
Abdussamed_Busatlic_-_Osobine_i_posljedice_licemjera.mp3-Abdusamed Busatlic
Samir Avdic-Ehlisunnetsko shvatanje imana1.mp3
Samir Avdic-Ehlisunnetsko shvatanje imana2.mp3
Samir Avdic-Ehlisunnetsko shvatanje imana3.mp3
Samir Avdic-Ehlisunnetsko shvatanje imana4.mp3
Samir Avdic-Ehlisunnetsko shvatanje imana 5.mp3

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
208449