~ Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim ~ Na putu do uspjeha držimo se Kur'ana i Sunneta ~ EsSelamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu ~ "A ti, o duso smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa uđi među robove Moje, i udi u Džennet Moj!" (Al-Fagr,27-30.) Ruhul atire 2007/10/27

Ruhul atire

.

27.10.2007.

Svijet meleka 3.dio

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Allah subhanehu ve te'ala kaže: Reci: 'Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete Gospodaru svome vraćeni biti.’ (Es Sedžda, 11) Melek smrti ima svoje pomagače koji oduzimaju duše robovima iz njihovih tijela sve dok ne dođe do grla a onda je preuzme melek smrti. Nakon toga je ne ispušta ni za treptaj oka sve dok je ne smjesti u ćefin onakav kakav joj dolikuje.

Zatim se meleki sa ovom dušom uzdižu prema nebesima, pa ako je dobra otvaraju joj se nebeske kapije, a u suprotnom se zatvore pa bude bačena na Zemlju. U tom smislu Allah subhanehu ve te'ala kaže: On je Vladar nad robovima Svojim i šalje vam čuvare; a kad nekom od vas smrt dođe, izaslanici Naši mu, bez oklijevanja, dušu uzmu. Oni će, poslije, Allahu biti vraćeni, svome istinskom Gospodaru. Samo će se On pitati i On će najbrže obračun svidjeti. (El En'am, 61 – 62)

Od Ibn Abbasa r.a., Mudžahida i drugih se prenosi da su rekli kako je Zemlja za meleka smrti poput jedne postavljene posude ispred njega sa koje uzima kako hoće. Meleci smrti dolaze vjernicima bijelih lica, bijele odjeće i lijepog mirisa.

Također, od meleka čija su imena spomenuta u Kur'anu su Harut i Marut. Većina priča koje se prenose o ova dva meleka su israilijati. Od toga je priča o zvijezdi Danici te ženi od koje su tražili da počine blud sa njima. Međutim ova priča je izmšljena i nema nikakve utemeljenosti u istini.

Od meleka čija su ima spomenuta u hadisima su Munkir i Nekir koji se spominju u kontekstu kaburskog ispita. Njih dvojica predstavljaju veliku smutnju u kaburu svojim pitanjima umrlom o Gospodaru, vjeri i poslaniku. Oni ispituju pokorne i griješnike. Inače su plave i crne boje sa velikim očnjacima. Pojavljuju se sa čudnim likovima i strašnim zvukovima. Molimo Allah subhanehu ve te'ala da nas sačuva od kaburskog iskušenja.

Prethodno smo rekli da su meleki raspoređeni po onome što je svakoj skupini od njih naređeno. Od njih su nosioci Arša, kao što smo već spomenuli, zatim među njima su Krubijun, meleki koji su oko Arša i oni su meleki o kojima Allah subhanehu ve te'ala govoriu sljedećem ajetu: Mesihu neće biti zazorno da bude Allahov rob, pa ni melekima, Njemu najbližim. (En Nisa, 172)

Među melekima su stalni stanovnici sedam nebesa, gdje bdiju u neprekidnom ibadetu, danju i noću. Kao što Allah subhanehu ve te'ala kaže: Veličaju Ga danju i noću i nikada se ne umaraju.

Neki od njih su zaduženi da se brinu o džennetu i pripremi počasti za njegove stanovnike.

Čuvar dženneta se zove Ridvan kao što je došlo u nekim hadisima. Od meleka ima i onih koji su zaduženi za džehennemsku Vatru. Oni se nazivaju zebanije. Prednjače im devetnaest meleka i njihov nadređeni po imenu Malik. Allah subhanehu ve te'ala o njima govori u sljedećem ajetima: Oni će dozivati: 'O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!’ – a on će reći: 'Doista vi tu ostajete!’ Mi smo vam slali Istinu, ali većina vas istinu prezire. (Ez Zuhruf, 77 – 78) Na drugom mjestu Allah subhanehu ve te'ala kaže: ...nad njima su devetnaesterica. Mi smo čuvarima Vatre samo meleke postavili i odredili njihov broj kao iskušenje onima koji ne vjeruju – da se oni kojima je Knjiga data uvjere, i da se onima koji vjeruju vjerovanje poveća, i da oni kojima je Knjiga data i oni koji su vjernici ne sumnjaju, i da oni čija su srca bolesna i oni koji su nevjernici kažu: 'Šta je Allah htio ovim primjerom?’ Tako Allah skreće u zabludu onoga koga hoće, i na Pravi put upućuje koga hoće. A vojske Gospodara tvoga samo On zna. I ona – Vatra je ljudima samo opomena. (El Muddessir, 30 – 31)

Među melekima su i oni koji su zaduženi da paze na čovjeka, kao što Allah subhanehu ve te'ala kaže: Za Njega je jednak od vas onaj koji tiho govori i onaj koji to glasno čini, onaj koji se noću skriva i onaj koji po danu hodi. Uz svakog od vas su meleki, koji se smjenjuju ispred njega i iza njega – po Allahovu naređenju nad njim bdiju. Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni. A kad Allah hoće jedan narod kazniti, niko to ne može spriječiti, osim Njega nema mu zaštitnika. (Er R'ad, 10 – 11)

Mudžahid kaže: Nema ni jednog roba a da se o njemu ne brine melek koji je zadužen da pazi na njega u toku njegovog spavanja, dok je budan, od džina, ljudi i životinja. Ništa mu neće prići da ga melek neće odvratiti osim onoga što Allah odredi pa mu se desi.

Među njima su i oni koji su zaduženi da pišu ljudska djela kao što Uzvišeni Allah kaže: ...a nad vama bdiju čuvari plemeniti pisari koji znaju ono što radite. ( El Infitar, 10 – 12)

Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem kaže: Nema niko od vas a da sa njim ne bdije njegov stalni pratilac od džina i meleka. Pa su ashabi rekli: Zar ni ti Allahov Poslaniče? Kaže: Ni ja, osim što me je Allah pomogao pa mi ne naređuje osim dobro.

Čovjek je pod stalnom pratnjom i uvijek mora biti svjestan i trezven da ništa neće reći, učiniti, pogledati i tome slično a da neće biti propraćeno pisanjem. Nakon toga kada umre i kada se pred njega predoče njegova djela, neće moći zanijekati. Također čovjek se mora stidjeti svojih postupaka. Činjenica je da Allah subhanehu ve te'ala motri na svaku osobu ali se mora biti svjesno da su sa nama uvijek u prisustvu meleki koji nas gledaju i slušaju. Zbog toga čovjek mora biti trezven da i kada se osami kako bi počinio grijeh, dakle da zna, da nije ni tada sam.

Preuzeto sa  www.ikre.info

Ruhul atire
<< 10/2007 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031


Ako želiš slušati KUR'AN bujrum klikni na sredinu zelenog polja
Listen to Quran

Rado posjetim

Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepša imena ima. (Kur'an, 8-20)
99 ALLAHOVIH LIJEPIH IMENA

1. Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2. Er-Rahman - Blagi
3. Er-Rahim - Milostivi
4. EI-Meliku - Vladar
5. EI-Kuddusu - Sveti
6. Es-Selamu - Čist od mana
7. EI-Mu'minu - Koji potvrđuje obećanja
8. EI-Muhejminu - Koji daje sigurnost
9. EI-Azizu - Koji sve pazi i prati
10. EI-Džebbaru - Snažni
11. EI-Mutekebbiru - Silni
12. EI-Haliku - Stvaralac
13. EI-Bari'u - Koji divno stvara
14. EI-Musavviru - Koji likove daje
15. EI-Gaffaru - Koji mnogo prašta
16. EI-Kahharu - Koji nadvladava
17. EI-Vehhabu - Koji mnogo poklanja
18. Er-Rezzaku - Koji obilnu opskrbu daje
19. EI-Fettahu - Koji sve rješava i otvara
20. EI-Alimu - Koji sve zna
21. EI-Kabidu - Koji steže
22. EI-Basitu - Koji pruža
23. EI-Hafidu - Koji spušta
24. Er-Rafiu - Koji diže
25. EI-Muizzu - Koji uzvisuje
26. EI-Muzillu - Koji ponizuje
27. Es-Semiu - Koji sve čuje
28. EI-Besiru - Koji sve vidi
29. EI-Hakemu - Sudac
30. EI-Adlu - Pravedni
31. EI-Latifu - Dobri
32. EI-Habiru - O svemu obaviješteni
33. EI-Halimu - Blagi
34. EI-Azimu - Veliki
35. EI-Gaffuru - Koji prašta
36. Eš-Šekuru - Koji je zahvalan
37. EI-Alijju - Visoki
38. EI-Kebiru - Veliki
39. EI-Hafizu - Koji čuva
40. EI-Mukitu - Koji pazi i uzdržava
41. EI-Hasibu - Koji obračun svodi
42. EI-Dželilu - Veličanstveni
43. EI-Kerimu - Plemeniti
44. Er-Rekibu - Koji motri na svaki pokret
45. EI-Mudžibu - Koji molbe prima
46. EI-Vasiu - Koji milošću i znanjem sve obuhvata
47. EI-Hakimu - Mudri
48. EI-Vedudu - Koji voli
49. EI-Medžidu - Slavljeni
50. EI-Baisu - Koji proživljuje
51. Eš-Šahidu - Koji je o svemu svjedok
52. EI-Hakku - Vrhovna Istina
53. EI-Vekilu - Sveopći Staratelj
54. EI-Kavijju - Moćni
55. EI-Metinu - Čvrsti
56. EI-Velijju - Zaštitnik
57. EI-Hamidu - Hvaljeni
58. EI-Muhsi - Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
59. EI-Mubdiu - Koji je početni Stvaralac
60. EI-Muidu - Konačni proživitelj
61. EI-Muhji - Koji život daje
62. EI-Mumitu - Koji smrt daje
63. EI-Hajju - Živi
64. EI-Kajjiimu - Koji sve obdržava
65. EI-Vadžidu - Imućni
66. EI-Madžidu - Slavni
67. EI-Vahidu - Jedini
68. Es-Samedu - Kome se svako obraća
69. EI-Kadiru - Svemoćni
70. EI-Muktediru - Koji sve može
71. EI-Mukaddimu - Koji unapređuje
72. EI-Mu'ehhiru - Koji zapostavlja
73. EI-Evvelu - Prvi
74. EI-Ahiru - Posljednji
75. Ez-Zahiru - Jasni
76. EI-Batinu - Skriveni
77. EI-Valiju - Koji upravlja
78. EI-Mutealiju - Svevišnji
79. EI-Berru - Dobročinitelj
80. Et- Tevvabu - Koji kajanje uslišava
81. EI-Muntekimu - Koji ne ostaje dužan
82. EI-Afuvvu - Koji oprašta
83. Er-Reufu - Samilosni
84. Maliku-I-mulki - Gospodar svih svjetova
85. Zul-Dželali ve-I-Ikrami -Najveličanstveniji i Najčasniji
86. EI-Muksitu - Sveopći djelitelj pravde
87. EI-Džami'u - Koji sve okuplja
88. EI-Ganijju - Koji je bogat
89. EI-Mugni - Koji daje bogatstvo
90. EI-Mani'u - Koji oduzima bogatstvo
91. Ed-Darru - Koji stvara štetu
92. En-Nafi'u - Koji stvara korist
93. En-Nuru - Sveopće svjetlo
94. EI-Hadi - Koji upućuje
95. EI-Bedi'u - Stvoritelj (Prapočetak svega.
96. El-Baki - Vječiti
97. EI-Varisu - Konačni nasljednik svega
98. Er-Rešidu - Upućivač na dobro
99. Es-Saburu - Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom

An-Nur
بِسْمِ اللْهِ رّحْمانِ ارّحيِم

31. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim;

i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje;

neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim,

ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim,

ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena;

i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.

Hadisi
Niko od vas nece dostici potpuno vjerovanje sve dok ne bude zelio i volio svome bratu ono sto zeli i voli samome sebi."(Buharija i Muslim)

Rekao je Ebu Hurejre, r.a.: „Upitan je Allahov Poslanik, s.a.v.s., koja sadaka je najbolja. Odgovorio je: „Da dijeliš dok si zdrav i pohlepan, dok se bojiš siromaštva i žudiš za bogatstvom. A ne da odugovlačiš sa sadakom dok ti duša do grla ne dođe, pa da onda kažeš: tome dajte toliko, tome toliko - kad je to i onako postalo tuđe.“(Mutefekun alejhi)

Muhammed ibn Ka'b prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: "Duznost vjernika je da suosjecaju bolove jedni drugih, kao sto cijelo tijelo trpi bol glave."(Hadis je hasen)

"Ko napusti ovaj svijet, a da je sva svoja djela cinio iskljucivo u ime i za ljubav jedinog Allaha swt, koji nema druga, i koji je klanjao i zekat dijelio - napustio je ovaj svijet s Allahovim zadovoljstvom."(Ibn Madze, Hakim)

Poslanik s.a.w.s je rekao: „Kada biste se vi istinski uzdali i oslanjali na Allaha s.w.t., On bi vas opskrbljivao kao sto opskrbljuje ptice. Osvanu gladne, a omrknu site.“(Tirmizi-hasen)

Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik saws rekao: "Raduj se! Uzvišeni Allah swt kaže: "Bolest je moja vatra koju sam svome robu, vjerniku, odredio na Dunjaluku...da bih ga sačuvao vatre na Ahiretu".

Bujrum Free Predavanja za download
ZahvalaPripadaAllahu
Nas izbor je islam
Smrt
Kufr u taguta
Drzi te se Allahovog uzeta
Shvatanje kur'ana i sunneta
Sirk najveci grijeh
Iskusenja
Islamski brak
Emanet
Vrste ibadeta
Varanje i laz
Temelji istinskog vjerovanja
Razlog stvaranja covjeka
Grijesni pogled
Hidzab1
Hidzab2
Hidzab3
Hidzab4
Kako_pridobiti_ljubav_muza.mp3
Kako_pridobiti_ljubav_zene.mp3
Plemenitost vjernika
Najsrecnija zena na svijeta 1
Najsrecnija zena na svijetu 2
Kur'an -Sa'ad Al'Ghamdi - Sura 010.mp3
1-Palestina - Sefik Kurdic.mp3
Fitne.mp3-Abdusamed Busatlic
Islamsko bratstvo.mp3-Bilal Bosnic
117NastupSudnjegDana.mp3-hfz Muhamed Porca
Idealna zena u savremeno doba.mp3-Safet Kuduzovic
Opis-zidova-kroz-kuran.mp3-Samir Avdic
LJUBAV I PRIJATELJSTVO U IME ALLAHA Emir Demir.mp3 Abdussamed_Busatlic_-_More_ljubavi_1_odnos_muza_prema_zeni.mp3
Bilal Bosnic -GAZA-Rana cijelog Ummeta.18-1-2009.mp3
240Sufije2.mp3-hfz Muhamed Porca
Muhammed Porca Istina o sufijama.mp3
Porca hutba 23.jan.09 jedinstvo muslimana 2.MP3-hfz Muhamed Porca
Put ka sretnijoj porodici.mp3-Samir Avdic
017-Lijepo-ophodenje-prema-zenama.mp3-Samir Avdic
188Nekipropisivezanzarazvodbraka.mp3-Safet Kuduzovic
PRAVA I OBAVEZE SUPRUZNIKA U ISLAMU Emir Demir.mp3
Nasa djeca, nasa buducnost!.mp3-Elvedin Pezic
Mjesto i uloga zene u islamu-Abdusamed.mp3
Abdussamed_Busatlic_-_Osobine_i_posljedice_licemjera.mp3-Abdusamed Busatlic
Samir Avdic-Ehlisunnetsko shvatanje imana1.mp3
Samir Avdic-Ehlisunnetsko shvatanje imana2.mp3
Samir Avdic-Ehlisunnetsko shvatanje imana3.mp3
Samir Avdic-Ehlisunnetsko shvatanje imana4.mp3
Samir Avdic-Ehlisunnetsko shvatanje imana 5.mp3

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
208449