~ Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim ~ Na putu do uspjeha držimo se Kur'ana i Sunneta ~ EsSelamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu ~ "A ti, o duso smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa uđi među robove Moje, i udi u Džennet Moj!" (Al-Fagr,27-30.) Ruhul atire 2007/10/02

Ruhul atire

.

02.10.2007.

Ko je dužan da udjeli Sadakatul-fitr?

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Sadekatul-fitr duzan je izdvojiti svaki slobodni i imucni musliman bez obzira na njegovu starosnu dob. Po misljenju vecine ucenjaka imucnim se u ovom slucaju smatra onaj koji posjeduje uobicajnu kolicinu hrane za prvi bajramski dan nakon izdvajanja zekatul-fitr.

Ovaj stav se temelji na hadisu koji prenosi Sehl ibn Hanzali u kome je Resulullah, s.a.v.s., kazao: “Ko bude prosijacio a imao dovoljno, izlaze sebe dzehenemskoj vatri.” “O Allahov Poslanice, koliko mu je dovoljno,” upitase ashabi?”Ono sto ga moze zasititi u jednom danu i noci,” rece Resulullah, s.a.v.s. (Ebu Davud 1629. Sejh Albani ovo predanja smatra vjerodostojnim. Vidjeti: Sahihus-sunen, 1/452-4553) Siromah koji ne posjeduje hranu nije duzan izdvojiti zekatul-fitr po konsenzusu ucenjaka. (Vidjeti: El-medzmua, 6/100)

Sadekatul-fitr se daje samo siromasnima. Ne moze se analogno obaveznom zekatu izdvajati fitr za svih osam skupina (misli se na osam skupina sponetuih u 60 ajetu sure Et-Tevbe, gdje Allah, s.v.t., kaze: Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima i onima koji ga sakupljaju, i onima cija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduzenima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku namjerniku.”), iako to tvrdi vecina islamskih ucenjaka. (vidjeti: El-mugni, 3/78, El-medzmua, 6/132, Es-sejlul-dzerrar, 2/86)...
U hadisu koji prenosi Ibn Abbas spomenuto je da je sadekatul-fitr hrana namijenjena za siromasne. Zato se treba pridrzavati serijatskog dokaza pored koga analogija ne vrijedi. Analogiji se pristupa kada nema jasnog i pouzdanog argumenta, kao sto se uzima tejemmum kada nema vode za abdest. Ovo misljenje zastupaju dvojica sejhul-Islama Ibn Tejmijje i Ibn Kajjim. (vidjeti: Medzmuatul-fetava, 25/46 i Zadul-mead, 2/16-17 i Es-sejlul-dzerrar, 2/86-87 od Sevkanija koji je odabrao ovo misljenje.)

Ibn Kajjim tvrdi: “Resulullah, s.a.v.s., je sadekatul-fitr davao iskljucivo siromasima. Nikada ga nije dijelio na osam skupina, niti je naredio da se to cini, niti su to ashabi poslije njega praktikovali.” (Vidjeti: Zadul-mead, 2/17)
Na osnovu konsenzusa muslimana nije dozovljeno izdvajanje sadekatul-fitra sljedbenicima knjige (zidovima i krscanima). (Vidjeti: El-idzma, str. 56-57, El mugni, 3/79 i Fethul-bari, 4/2001)

Za koga covjek treba davati sadekatul-fitr

Islamski ucenjaci ne zastupaju jednoglasan stav kada je u pitanju izdvajanje sadekatul-fitra za clanove obitelji. Vecina pravnika smatra da je muz obavezan izdvojiti sadekatul-fitr za svoju suprugu, analogno izdrazavanju. (Vidjeti: El-mugni 3/69, El-medzmua, 6/106, Fethul-bari 3/369, Aridatul-ahvezi, 3/183-184, Nejlul-evtar, 4/181 i Subulus-selam 2/830) S druge strane, ucenjaci hanefijske fikhsko-pravne skole, te imami: Muhammed ibn Sirin, Sufjan Sevri, Malik ibn Enes, Muhammed ibn Munzir i drugi smatraju da je zena duzna za sebe, iz svoga imetka izdvojiti sadekatul-fitr (Vidjeti: El-muhalla, 6/137-138, El-mebsut, 3/105, Aridatul-ahvezi, 3/183 i Umdetul-kari, 9/109)

Ovdje se izuzima zena nemuslimanka za koju se ne izdvaja sadekatul-fitr po konsenzusu ucenjaka. (Vidjeti: Nejlul-evtar, 4/181 i Vahatul-iman, 2/218)
Sto se tice djece, vecina ucenjaka smatra da sa sadekatul-fitr izdvaja iz njihovog imetka, ukoliko ga posjeduju (Ibn Arebi navodi konsenzus ucenjaka po ovom pitanju. Vidjeti: Aridatul-ahvezi, 3/184), isto kao izdrzavanje koje se podmiruje iz vlastitog budzeta djeteta, ako ga posjeduje. (Vidjeti: El-mebsut, 3/104) Medutim, ako dijete ne posjeduje vlastiti imetak vecina islamskih ucenjaka, osim Ibn Hazma i Sevkanija (Vidjeti: El-muhalla, 6/138 i Es-sejlul-dzerrar, 2/83), smatra da je staratelj u njegovo ime duzan izdvojiti sadekatul-fitr. (Vidjeti: El-medzmua, 6/136, Revdatut-talibin, 2/293, Fethul-bari, 3/369)
Hafiz Ibn Munzir kaze: “Islamski ucenjaci su slozni da je covjek duzan, ako je u mogucnosti, izdvojiti sadekatul-fitr za sebe i svoju malodobnu djecu koja nemaju imetka. (Vidjeti: El-idzma, str. 55 i El-ikna, 1/103)

Takoder, duznost je ozdvojiti sadekatul-fitr za one koji se posjeduju (tj. za robove), kao sto smo prethodno naznacili. (Vidjeti: El-muhalla, 6/137-138 i Es-sejlul-dzerrar, 2/84-85) Prenosi se da je Ibn Omer davao sadekatul-fitr za one koje je izdrzavao od clanova svoje obitelji, punoljetnog i maloljetnog, za svoje robove i robove svojih zena. (Darekutni, 2060, Bejheki, 4/161 sa pouzdanim lancem prenosilaca. Slicno tome u nesto skraceno obliku Buhari, 1511 i Ebu Davud 1610) Identicno ovome spominje se u jednom hadisu cija je vjerodostojnost sporna. (Darekutni, 2059 i Bejheki 4/161)

Jedna skupina ucenjaka iz kasnijih generacjia smatra da je sadekatul-fitr obavezan na dijete dok je jos u majcinoj utrobi. Medutim, ovo misljenje se ne zasniva na autenticnom serijatskom dokazu (Vidjeti: Ahtus saiah, str. 166), osim sto se prenosi u slabim predajama da je Osman davao sadekatul-fitr za diejte u majcinoj utrobi (Abdullah ibn Ahmed u El-mesailu, 644. Ibn Hazm u El-muhalla, 6/132. Lanci prenosilaca ovih predaja su prekinuti, jer Katade i Bekr ibn Abdullah Muzeni nisu dozivjeli Osmana ibn Affana, r.a. Vidjeti, takoder El-mugni, 3/80 od Ibn Kudame.) Navodi se da je imam Ahmed volio da se daje sadaka za dijete u majcinoj utrobi, ali na to nije obavezivao. (Vidjeti: El-insaf, 3/152. Od imama Ahmeda ima i drugih predaja vezanih za ovo pitanje.)

Ibn Munzir spominje konsenzus islamskih ucenjaka da izdvajanje sadekatul-fitra za nerodeno dijete nije obavezno. (Vidjeti: El-idzma, str. 55. Vidjeti, takoder El-mugni 3/80, El-medzmua, 6/133, Umdetul-kari, 9/110, Fethul-bari, 3/369 i Nejlul-evtar, 4/181) Prema tome, misljenje pojedinih ucenjaka koji obavezuju na sadekatul-fitra za nerodeno dijete smatra se iznimnim. (Ibn Hazm smatra izdvajanje sadekatul-fitra obaveznim nakon sto embrion napuni cetiri mjeseca a ne prije toga. Vidjeti: El-muhalla, 6/132, El-mugni, 3/80 i Umdetul-kari 9/11)

Ovdje mozemo ukazati na jedan nevjerodostojan hadis u kome se navodi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Post onoga koji ne podmiri sadekatul-fitr objesen je izmedu nebesa i Zemlje i Allah ga nece primiti sve dok ne izdvoji sadekatul-fitr.” (Dejlemi u Musnedul-firdevs, 1/235. Zbog slabosti ovepredaje vidjeti: El-ilehul mutenahije, 2/499, Lisanul-mizan, 5/276, Daifut-tergib, 1/333, Daiful-dzamia 3413.)

 

Ruhul atire
<< 10/2007 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031


Ako želiš slušati KUR'AN bujrum klikni na sredinu zelenog polja
Listen to Quran

Rado posjetim

Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepša imena ima. (Kur'an, 8-20)
99 ALLAHOVIH LIJEPIH IMENA

1. Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2. Er-Rahman - Blagi
3. Er-Rahim - Milostivi
4. EI-Meliku - Vladar
5. EI-Kuddusu - Sveti
6. Es-Selamu - Čist od mana
7. EI-Mu'minu - Koji potvrđuje obećanja
8. EI-Muhejminu - Koji daje sigurnost
9. EI-Azizu - Koji sve pazi i prati
10. EI-Džebbaru - Snažni
11. EI-Mutekebbiru - Silni
12. EI-Haliku - Stvaralac
13. EI-Bari'u - Koji divno stvara
14. EI-Musavviru - Koji likove daje
15. EI-Gaffaru - Koji mnogo prašta
16. EI-Kahharu - Koji nadvladava
17. EI-Vehhabu - Koji mnogo poklanja
18. Er-Rezzaku - Koji obilnu opskrbu daje
19. EI-Fettahu - Koji sve rješava i otvara
20. EI-Alimu - Koji sve zna
21. EI-Kabidu - Koji steže
22. EI-Basitu - Koji pruža
23. EI-Hafidu - Koji spušta
24. Er-Rafiu - Koji diže
25. EI-Muizzu - Koji uzvisuje
26. EI-Muzillu - Koji ponizuje
27. Es-Semiu - Koji sve čuje
28. EI-Besiru - Koji sve vidi
29. EI-Hakemu - Sudac
30. EI-Adlu - Pravedni
31. EI-Latifu - Dobri
32. EI-Habiru - O svemu obaviješteni
33. EI-Halimu - Blagi
34. EI-Azimu - Veliki
35. EI-Gaffuru - Koji prašta
36. Eš-Šekuru - Koji je zahvalan
37. EI-Alijju - Visoki
38. EI-Kebiru - Veliki
39. EI-Hafizu - Koji čuva
40. EI-Mukitu - Koji pazi i uzdržava
41. EI-Hasibu - Koji obračun svodi
42. EI-Dželilu - Veličanstveni
43. EI-Kerimu - Plemeniti
44. Er-Rekibu - Koji motri na svaki pokret
45. EI-Mudžibu - Koji molbe prima
46. EI-Vasiu - Koji milošću i znanjem sve obuhvata
47. EI-Hakimu - Mudri
48. EI-Vedudu - Koji voli
49. EI-Medžidu - Slavljeni
50. EI-Baisu - Koji proživljuje
51. Eš-Šahidu - Koji je o svemu svjedok
52. EI-Hakku - Vrhovna Istina
53. EI-Vekilu - Sveopći Staratelj
54. EI-Kavijju - Moćni
55. EI-Metinu - Čvrsti
56. EI-Velijju - Zaštitnik
57. EI-Hamidu - Hvaljeni
58. EI-Muhsi - Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
59. EI-Mubdiu - Koji je početni Stvaralac
60. EI-Muidu - Konačni proživitelj
61. EI-Muhji - Koji život daje
62. EI-Mumitu - Koji smrt daje
63. EI-Hajju - Živi
64. EI-Kajjiimu - Koji sve obdržava
65. EI-Vadžidu - Imućni
66. EI-Madžidu - Slavni
67. EI-Vahidu - Jedini
68. Es-Samedu - Kome se svako obraća
69. EI-Kadiru - Svemoćni
70. EI-Muktediru - Koji sve može
71. EI-Mukaddimu - Koji unapređuje
72. EI-Mu'ehhiru - Koji zapostavlja
73. EI-Evvelu - Prvi
74. EI-Ahiru - Posljednji
75. Ez-Zahiru - Jasni
76. EI-Batinu - Skriveni
77. EI-Valiju - Koji upravlja
78. EI-Mutealiju - Svevišnji
79. EI-Berru - Dobročinitelj
80. Et- Tevvabu - Koji kajanje uslišava
81. EI-Muntekimu - Koji ne ostaje dužan
82. EI-Afuvvu - Koji oprašta
83. Er-Reufu - Samilosni
84. Maliku-I-mulki - Gospodar svih svjetova
85. Zul-Dželali ve-I-Ikrami -Najveličanstveniji i Najčasniji
86. EI-Muksitu - Sveopći djelitelj pravde
87. EI-Džami'u - Koji sve okuplja
88. EI-Ganijju - Koji je bogat
89. EI-Mugni - Koji daje bogatstvo
90. EI-Mani'u - Koji oduzima bogatstvo
91. Ed-Darru - Koji stvara štetu
92. En-Nafi'u - Koji stvara korist
93. En-Nuru - Sveopće svjetlo
94. EI-Hadi - Koji upućuje
95. EI-Bedi'u - Stvoritelj (Prapočetak svega.
96. El-Baki - Vječiti
97. EI-Varisu - Konačni nasljednik svega
98. Er-Rešidu - Upućivač na dobro
99. Es-Saburu - Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom

An-Nur
بِسْمِ اللْهِ رّحْمانِ ارّحيِم

31. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim;

i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje;

neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim,

ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim,

ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena;

i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.

Hadisi
Niko od vas nece dostici potpuno vjerovanje sve dok ne bude zelio i volio svome bratu ono sto zeli i voli samome sebi."(Buharija i Muslim)

Rekao je Ebu Hurejre, r.a.: „Upitan je Allahov Poslanik, s.a.v.s., koja sadaka je najbolja. Odgovorio je: „Da dijeliš dok si zdrav i pohlepan, dok se bojiš siromaštva i žudiš za bogatstvom. A ne da odugovlačiš sa sadakom dok ti duša do grla ne dođe, pa da onda kažeš: tome dajte toliko, tome toliko - kad je to i onako postalo tuđe.“(Mutefekun alejhi)

Muhammed ibn Ka'b prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: "Duznost vjernika je da suosjecaju bolove jedni drugih, kao sto cijelo tijelo trpi bol glave."(Hadis je hasen)

"Ko napusti ovaj svijet, a da je sva svoja djela cinio iskljucivo u ime i za ljubav jedinog Allaha swt, koji nema druga, i koji je klanjao i zekat dijelio - napustio je ovaj svijet s Allahovim zadovoljstvom."(Ibn Madze, Hakim)

Poslanik s.a.w.s je rekao: „Kada biste se vi istinski uzdali i oslanjali na Allaha s.w.t., On bi vas opskrbljivao kao sto opskrbljuje ptice. Osvanu gladne, a omrknu site.“(Tirmizi-hasen)

Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik saws rekao: "Raduj se! Uzvišeni Allah swt kaže: "Bolest je moja vatra koju sam svome robu, vjerniku, odredio na Dunjaluku...da bih ga sačuvao vatre na Ahiretu".

Bujrum Free Predavanja za download
ZahvalaPripadaAllahu
Nas izbor je islam
Smrt
Kufr u taguta
Drzi te se Allahovog uzeta
Shvatanje kur'ana i sunneta
Sirk najveci grijeh
Iskusenja
Islamski brak
Emanet
Vrste ibadeta
Varanje i laz
Temelji istinskog vjerovanja
Razlog stvaranja covjeka
Grijesni pogled
Hidzab1
Hidzab2
Hidzab3
Hidzab4
Kako_pridobiti_ljubav_muza.mp3
Kako_pridobiti_ljubav_zene.mp3
Plemenitost vjernika
Najsrecnija zena na svijeta 1
Najsrecnija zena na svijetu 2
Kur'an -Sa'ad Al'Ghamdi - Sura 010.mp3
1-Palestina - Sefik Kurdic.mp3
Fitne.mp3-Abdusamed Busatlic
Islamsko bratstvo.mp3-Bilal Bosnic
117NastupSudnjegDana.mp3-hfz Muhamed Porca
Idealna zena u savremeno doba.mp3-Safet Kuduzovic
Opis-zidova-kroz-kuran.mp3-Samir Avdic
LJUBAV I PRIJATELJSTVO U IME ALLAHA Emir Demir.mp3 Abdussamed_Busatlic_-_More_ljubavi_1_odnos_muza_prema_zeni.mp3
Bilal Bosnic -GAZA-Rana cijelog Ummeta.18-1-2009.mp3
240Sufije2.mp3-hfz Muhamed Porca
Muhammed Porca Istina o sufijama.mp3
Porca hutba 23.jan.09 jedinstvo muslimana 2.MP3-hfz Muhamed Porca
Put ka sretnijoj porodici.mp3-Samir Avdic
017-Lijepo-ophodenje-prema-zenama.mp3-Samir Avdic
188Nekipropisivezanzarazvodbraka.mp3-Safet Kuduzovic
PRAVA I OBAVEZE SUPRUZNIKA U ISLAMU Emir Demir.mp3
Nasa djeca, nasa buducnost!.mp3-Elvedin Pezic
Mjesto i uloga zene u islamu-Abdusamed.mp3
Abdussamed_Busatlic_-_Osobine_i_posljedice_licemjera.mp3-Abdusamed Busatlic
Samir Avdic-Ehlisunnetsko shvatanje imana1.mp3
Samir Avdic-Ehlisunnetsko shvatanje imana2.mp3
Samir Avdic-Ehlisunnetsko shvatanje imana3.mp3
Samir Avdic-Ehlisunnetsko shvatanje imana4.mp3
Samir Avdic-Ehlisunnetsko shvatanje imana 5.mp3

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
208449