~ Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim ~ Na putu do uspjeha držimo se Kur'ana i Sunneta ~ EsSelamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu ~ "A ti, o duso smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa uđi među robove Moje, i udi u Džennet Moj!" (Al-Fagr,27-30.) Ruhul atire 2007/10

Ruhul atire

.

31.10.2007.

Islamsko društvo pomaže ženi

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

A šta se to danas desilo ?!
„I on im je napoji, a onda ode u hladovinu i reče:“Gospodaru moj, ma kakvu im hranu dao, zaista im je potrebna!“ (el-Kasas, 24)
Kada je Musa alejhis-selam naišao na dvije žene bez muškarca, primorane da rade, poveo im je stoku i napojio je umjesto njih. A to je dužnost muslimana. Kada žena bude prinuđena izaći zbog posla, dužnost čovjeka je da taj
posao obavi što brže, jer je to vjerska dužnost koju je učinio Musa alejhis-selam. Ovako je postupio Musa alejhis-selam, a kako se samo danas postupa!?

Ova, od mnogobrojnih, kur'anska priča nam pojašnjava status žene u islamskom društvu i jednu od dužnosti muškarca prema ženi. U nekoliko ajeta ova priča nam daje smjernice o jednostavnom ali prirodno najprihvatljivijem uređenju društva i samom položaju žene u njim. Osnova je da teret poslova i fizičkih obaveza bude na muškarcu a da je na ženi odgoj i briga o porodici. Naravno, kao i mnogi islamski principi i ovaj je jedan od onih koji se više ne primjenjuju u našim sredinama onoliko koliko je to potrebno i čak ne samo to nego se i samo takvo razmišljanje često puta smatra nazadnim i neodgovarajućim za naše vrijeme. Kako god da bilo to je stvarnost koja će se morati priznati kad tad. 


Sve češće možemo čuti žalopojke mnogih žena o teškom vremenu, o tome kako je žena prepušten sama sebi,  kako se često puta osjeća iskorištenom ili kako se zloupotrebljava  njena nemoć i slabost. Tome se ne treba čuditi zbog principa na kojima se uređuje današnje društvo. Žena je napravila katastrofalnu grešku „borbom za izjednjačavanje polova“ čime je sebi stavila teret koji nije u stanju da nosi i posljedice toga će snositi i trpiti generacije koje dolaze.
Lijepo je čuti kako žena želi biti koristan član društva ali ne smije zaboraviti da je najkorisnija onda kada je u ulozi majke i žene.

Postoji jedna narodna izreka : cijeni sam sebe da bi te drugi cijenili! Da bi nas drugi cijenili, ili da bi cijenili naša djela, prvo mi moramo to da cijenimo. I samu našu ličnost i naš položaj u društvu moramo sami cijeniti da bi to i drugi vidjeli. Problem i jeste što je to samopoštovanje žena davno izgubila pa je sve manje slučajeva koji sliče postupku Musa alejhis-selam. To se nije desilo namjerno, nego zbog lijepo upakovane ideje koja je došla od onih kojima odgovara nemoral u društvu i koji u ženskom tijelu i raskalašenosti vide jednostavnu i lahku zaradu. Bolje rečeno robovlasništvo u novom ruhu. Takvi su uspješno iskroristili slabost žene i njenu nezaštićenost u današnjem društvu da bi je učinili podčinjenom tuđim prohtjevima i ciljevima.

O ovome bi mogli i dugo i naširoko ali je cilj ovih nekoliko redaka da nas podstakne na razmišljenje o postupku Musa alejhis-selam i današnjem vremenu. I da sami sebi postavimo pitanje zašto je to tako? I da li društvo ide u ispravnom smjeru? Šta nas čeka poslije ? i može li se ovako dalje?!

Preuzeto sa  www.minber.ba

28.10.2007.

Osnova fikhskih pravila

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Šejhovi islama Ibn Baz i Salih Usejmin rhm.

Prvo pravilo

Djela se vrijednuju prema namjerama. Poslanik Muhammed, s.a.v.s, je rekao: “Djela se cijene pram namjerama.” Prema tome, namjera (nijjet) je faktor koji izdvaja ibadet od obicaja i pravi razliku medu ibadetima. Nijjet je uvjetovan iskrenoscu prema Allahu koja ce poteci sa njegovog pravog mjesta, iz cista srca. U tom smislu takode se uvjetuje da nijjet bude zajedno sa ibadetom, u tacno odredno vrijeme. Ulema smatra nijjecenje rijecima novotarijom.

Drugo pravilo

Sumnjom se ne potiskuje ubjedenje, pa ako covjek sumnja da  li je izgubio abdest ili nijek, znaci da je pod abdestom, ako sumnja da l ije  uopste uzeo abdest ili nije, znaci da nije pod abdestom.

Treće pravilo

Teskoca zahtjeva olaskicu, a Uzviseni Allah kaze: “Allah zeli da vam olaksa, a ne da poteskoce imate.” (El-Beqare:185) U tom smislu Zakonodavac olaksice daje: na putovanju, za vrijeme bolesti, prilikom prisile, zaborava ili neznanja, ali sve to pod odrednim uvjetima. 
 
Četvrto pravilo

Stetu treba otkloniti, jer je Alejhiselam rekao: “Nema stete ni nanosenja stete.” Za ovo pravilo vezana su naredna pravila: U nevolji su dozvoljene zabranjene stvari; Nevolja se mora tacno procijeniti; Jedna steta se ne otklanja drugom stetom.

Peto pravilo

Obicaji se prihvataju. Ibn Mes’ud, r.a., kaze: “Ono sto muslimani smatraju dobrim, to je i kod Allaha dobro.” Obicaj ce biti prihvacen pod uvjetom da se ne suprostavlja slovu seriata ili nekom fikhskom propisu.

Šesto pravilo

Potreba zauzima mjesto zakonodavstva i to pod odredenim uvijetima koje su strucnjaci objasnili.

Izvori Islamskog zakonodavstva

Izvori Islamskog zakonodavstva su dokazi, a njim ima dvije vrste: govorni i analogni. Govorni dokazi su Kur'an i hadis, iz cega se crpe propisi shodno odredenom izrazu, da li je on opcenit ili se odnosi na konkretnu situaciju, da li je neogranicen ili ogranicen, da li je kategorickog znacaja i vjerodostojnosti ili je samo licnog uvjerenja, itd.

Sto se tice drugih dokaza, oni su svi vezani za Kur'an i hadis, a to je ono sto se naziva idztihad. Neki od tih dokaza su opcepihvaceni, dok se oko nekih dokaza stavovi uleme razilaze. To su: idzma, kijas, istihsan (odobravanje), istishab (smatranje dobrim), opce koristi, sprecavanje zabranjenog, postupak nekog ashaba, propisi onih prije nas i obicaji.

Djela iz usuli fikha opsirno obraduju ova pitanja, pa ko zeli podrobnija objasnjenja iz tog podrucja, neka odgovor potrazi u tim djelima. Idztihad je ulaganje svih mogucnosti kako bi se na osnovu seriatskog dokaza donijeli odredeni propisi.

Skracena zbirka fikhskih pravila

 

27.10.2007.

Svijet meleka 3.dio

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Allah subhanehu ve te'ala kaže: Reci: 'Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete Gospodaru svome vraćeni biti.’ (Es Sedžda, 11) Melek smrti ima svoje pomagače koji oduzimaju duše robovima iz njihovih tijela sve dok ne dođe do grla a onda je preuzme melek smrti. Nakon toga je ne ispušta ni za treptaj oka sve dok je ne smjesti u ćefin onakav kakav joj dolikuje.

Zatim se meleki sa ovom dušom uzdižu prema nebesima, pa ako je dobra otvaraju joj se nebeske kapije, a u suprotnom se zatvore pa bude bačena na Zemlju. U tom smislu Allah subhanehu ve te'ala kaže: On je Vladar nad robovima Svojim i šalje vam čuvare; a kad nekom od vas smrt dođe, izaslanici Naši mu, bez oklijevanja, dušu uzmu. Oni će, poslije, Allahu biti vraćeni, svome istinskom Gospodaru. Samo će se On pitati i On će najbrže obračun svidjeti. (El En'am, 61 – 62)

Od Ibn Abbasa r.a., Mudžahida i drugih se prenosi da su rekli kako je Zemlja za meleka smrti poput jedne postavljene posude ispred njega sa koje uzima kako hoće. Meleci smrti dolaze vjernicima bijelih lica, bijele odjeće i lijepog mirisa.

Također, od meleka čija su imena spomenuta u Kur'anu su Harut i Marut. Većina priča koje se prenose o ova dva meleka su israilijati. Od toga je priča o zvijezdi Danici te ženi od koje su tražili da počine blud sa njima. Međutim ova priča je izmšljena i nema nikakve utemeljenosti u istini.

Od meleka čija su ima spomenuta u hadisima su Munkir i Nekir koji se spominju u kontekstu kaburskog ispita. Njih dvojica predstavljaju veliku smutnju u kaburu svojim pitanjima umrlom o Gospodaru, vjeri i poslaniku. Oni ispituju pokorne i griješnike. Inače su plave i crne boje sa velikim očnjacima. Pojavljuju se sa čudnim likovima i strašnim zvukovima. Molimo Allah subhanehu ve te'ala da nas sačuva od kaburskog iskušenja.

Prethodno smo rekli da su meleki raspoređeni po onome što je svakoj skupini od njih naređeno. Od njih su nosioci Arša, kao što smo već spomenuli, zatim među njima su Krubijun, meleki koji su oko Arša i oni su meleki o kojima Allah subhanehu ve te'ala govoriu sljedećem ajetu: Mesihu neće biti zazorno da bude Allahov rob, pa ni melekima, Njemu najbližim. (En Nisa, 172)

Među melekima su stalni stanovnici sedam nebesa, gdje bdiju u neprekidnom ibadetu, danju i noću. Kao što Allah subhanehu ve te'ala kaže: Veličaju Ga danju i noću i nikada se ne umaraju.

Neki od njih su zaduženi da se brinu o džennetu i pripremi počasti za njegove stanovnike.

Čuvar dženneta se zove Ridvan kao što je došlo u nekim hadisima. Od meleka ima i onih koji su zaduženi za džehennemsku Vatru. Oni se nazivaju zebanije. Prednjače im devetnaest meleka i njihov nadređeni po imenu Malik. Allah subhanehu ve te'ala o njima govori u sljedećem ajetima: Oni će dozivati: 'O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!’ – a on će reći: 'Doista vi tu ostajete!’ Mi smo vam slali Istinu, ali većina vas istinu prezire. (Ez Zuhruf, 77 – 78) Na drugom mjestu Allah subhanehu ve te'ala kaže: ...nad njima su devetnaesterica. Mi smo čuvarima Vatre samo meleke postavili i odredili njihov broj kao iskušenje onima koji ne vjeruju – da se oni kojima je Knjiga data uvjere, i da se onima koji vjeruju vjerovanje poveća, i da oni kojima je Knjiga data i oni koji su vjernici ne sumnjaju, i da oni čija su srca bolesna i oni koji su nevjernici kažu: 'Šta je Allah htio ovim primjerom?’ Tako Allah skreće u zabludu onoga koga hoće, i na Pravi put upućuje koga hoće. A vojske Gospodara tvoga samo On zna. I ona – Vatra je ljudima samo opomena. (El Muddessir, 30 – 31)

Među melekima su i oni koji su zaduženi da paze na čovjeka, kao što Allah subhanehu ve te'ala kaže: Za Njega je jednak od vas onaj koji tiho govori i onaj koji to glasno čini, onaj koji se noću skriva i onaj koji po danu hodi. Uz svakog od vas su meleki, koji se smjenjuju ispred njega i iza njega – po Allahovu naređenju nad njim bdiju. Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni. A kad Allah hoće jedan narod kazniti, niko to ne može spriječiti, osim Njega nema mu zaštitnika. (Er R'ad, 10 – 11)

Mudžahid kaže: Nema ni jednog roba a da se o njemu ne brine melek koji je zadužen da pazi na njega u toku njegovog spavanja, dok je budan, od džina, ljudi i životinja. Ništa mu neće prići da ga melek neće odvratiti osim onoga što Allah odredi pa mu se desi.

Među njima su i oni koji su zaduženi da pišu ljudska djela kao što Uzvišeni Allah kaže: ...a nad vama bdiju čuvari plemeniti pisari koji znaju ono što radite. ( El Infitar, 10 – 12)

Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem kaže: Nema niko od vas a da sa njim ne bdije njegov stalni pratilac od džina i meleka. Pa su ashabi rekli: Zar ni ti Allahov Poslaniče? Kaže: Ni ja, osim što me je Allah pomogao pa mi ne naređuje osim dobro.

Čovjek je pod stalnom pratnjom i uvijek mora biti svjestan i trezven da ništa neće reći, učiniti, pogledati i tome slično a da neće biti propraćeno pisanjem. Nakon toga kada umre i kada se pred njega predoče njegova djela, neće moći zanijekati. Također čovjek se mora stidjeti svojih postupaka. Činjenica je da Allah subhanehu ve te'ala motri na svaku osobu ali se mora biti svjesno da su sa nama uvijek u prisustvu meleki koji nas gledaju i slušaju. Zbog toga čovjek mora biti trezven da i kada se osami kako bi počinio grijeh, dakle da zna, da nije ni tada sam.

Preuzeto sa  www.ikre.info

24.10.2007.

Svijet meleka 2.dio

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

O svojstvima Allahovih meleka je moguće govoriti veoma mnogo ali sve ono što se želi pokazati mora biti na osnovu relevantnih vjerskih dokaza. Neprihvatljivo je to što su pojedine konfesione skupine pokušale prikazati meleke u liku djevojaka ili djece sa krilima. Međutim islamska teorija se temelji na kur'anskim tekstovima ili na osnovu vjerodostojnih predaja od Allahovog Poslanika salallahu te'ala alejhi ve selem.

Prenosilac objave od Allaha subhanehu ve te'ala Njegovim poslanicima je bio Džibril a.s. Allah subhanehu ve te'ala za njega kaže: Kur'an mi je, zaista, kazivanje Izaslanika plemenitog moćnog, od Gospodara Arša cijenjenog. Kome se drugi potčinjavaju, tamo pouzdanog! (Et Tekvir, 19 – 21) Što znači da ga Allah subhanehu ve te'ala opisuje snagom, povjerljivošću i plemenitošću. Od njegove snage je bilo to što je sela u kojima je živio Lutov a.s. narod podigao do nebeskih svodova krajem jednog od svojih krila. Tako da su meleki čuli lavež njihovih pasa i kukurikanje pijetlova. Zatim ih je izokrenuo naopačke i spustio ponovo na Zemlji, radi čega se i opisuje kao snažni.

Džibril a.s. je bio kao izaslanik između Gospodara i Njegovih poslanika na Zemlji. Donosio im je objave i povjerljive vijesti što je svakako jedan od najvećih emaneta. Allahovom Poslaniku salallahu te'ala alejhi ve selem se pokazivao u različitim oblicima kao što smo već spomenuli pa i u obliku u kojem je stvoren. Abdullah b. Mesud r.a. kaže: Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem  je vidio Džibrila sa šeststotina pari krila.

Imam Ahmed bilježi predaju od Ebu Vaila a on od Ebu Abdullaha da je rekao: Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem  je vidio Džibrila sa šestotina krila a na njegovim krilima su se nizali smaragdi i biseri i ono što samo Allah zna.

Što se tiče Israfila a.s. on je jedan od nosilaca Arša i on je melek koji je zadužen da puhne u rog tri puta. Prvi put je zvuk straha, drugi je zvuk smrti i treći zvuk proživljenja. Kada Israfil puhne treći put u rog Allah subhanehu ve te'ala će reći: Tako Mi Moje Sile i Moći svaka duša će se vratiti u tijelo koje je nastanjivala na dunjaluku. Duše će ulaziti u tijela i širit će se njima kao što se otrov širi kroz tijelo kada čovjeka ujede zmija. Kaburovi će se otvoriti a oni će žureći izaći i krenuti prema mahšeru[1] i o čemu ćemo inšaAllahu teala govoriti nešto kasnije.

Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem kaže: Kako ću uživati kad je melek zadužen za rog nageo se nad njim i čega da mu se dopusti da puhne. Ashabi rekoše: Allahov Poslaniče, šta ćemo reći. On reče: Recite: Allah nam je dovoljan, dobar li je On zaštitnik i oslonac, na Allaha se oslanjamo.

Muslim u svom Sahihu bilježi od Aiše r.a. da je rekla: Kada bi Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem ustao da klanja noćni namaz rekao bih: Allahu, Gospodaru Džibrila, Mikaila i Israfila, Tvorče nebesa i Zemlje, Ti Koji znaš nevidljivo i vidljivo, Ti ćeš presuditi među Svojim robovima u onome oko čega su se razilazili. Uputi me na ono u čemu se razilaze u istini sa Tvojim dopuštenjem, Ti upućuješ koga hoćeš na Pravi put.

Svi ovi meleki, kao i drugi su spomenuti u vjerodostojnim predajama, Džibril je  zadužen za objavu, Mikail je zadužen za usjeve i kiše od kojih se stvara život i opstanak za ljude. Također se prenosi da njegovi pomagači se spuštaju sa svakom kapljicom i smještaju je na njeno određeno mjesto na Zemlji. Israfil je zadužen za puhanje u rog.

Što se pak tiče meleka smrti njegovo ime nije spomenuto u Kur'anu ili sunnetu. U nekim predajama za koje se smatra da su od israilijata se spominje ime Azrail, ali ne i u islamskoj teoriji, a Allah najbolje zna.

Allah subhanehu ve te'ala kaže: Reci: 'Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete Gospodaru svome vraćeni biti.’ (Es Sedžda, 11)

(1) Mahšer je mjesto sakupljanja gdje će se ljudima suditi za ono što su činili tokom svojih života.

Nastavit će se inshaAllah te'ala.

22.10.2007.

Poglavlje o stvaranju meleka i njihovim svojstvima 1.dio

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Allah subhanehu ve te'ala kaže: Oni govore:Svemilosni je uzeo dijete! Uzvišen neka je On! A meleki su samo robovi poštovani. Oni ne govore dok On ne odobri i postupaju onako kako On naredi. On zna šta su radili i šta će raditi, i oni će se samo za onoga kojim On bude zadovoljan zauzimati, a oni i sami, iz straha prema Njemu, strepe.A onoga od njih koji bi rekao: Ja sam, doista, pored Njega, bog!, kaznili bismo Džehennemom, jer Mi tako kažnjavamo zulumćare. (El Enbija, 26 – 29) U drugom ajetu kaže: Gotovo da se nebesa raspadnu jedna iznad drugih! A meleki veličaju i hvale Gospodara svoga i mole oprost za one koji su na Zemlji. Allah je, zaista, Taj Koji prašta i Koji je milostiv. (Eš Šura, 5)

Također o melekima Allah subhanehu ve te'ala kaže: Oni koji nose Arš i oni koji su oko njega, slave i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Nj, i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima: 'Gospodaru naš, Ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u Vatri!’ Gospodaru naš, uvedi ih u vrtove Adna koje si im obećao, i pretke njihove, i žene njihove, i potomstvo njihovo – one koji su bili dobri; Ti si, uistinu, Silan i Mudar. (Gafir, 7 – 8)

Mnogo je ajeta koji govore o melekima i njihovim svojstvima i tome kako ih Gospodar opisuje sa snagom u ibadetu i njihovoj kakvoći stvaranja, ljepoti, ogromnosti, oblicima i sličnom. U tefsiru je spomenuto da kada se meleki pojave pred ljudima to biva u lijepom izgledu mladića  kao ispit i kušnja čime bi se upotpunio dokaz protiv tog naroda kao što je bio slučaj sa Lutovim a.s. narodom. Džibril a.s. je dolazio Allahovom Poslaniku salallahu te'ala alejhi ve selem u različitim likovima. Nekada mu se pojavljivao u liku Dihje El Kelbija, nekada u liku beduina a nekada u svom liku u kojem je stvoren. Džibril ima šeststotina pari krila, između svakog je razdaljina koliko je između istoka i zapada. U hadisima o isra'u i miaradžu[1]je spomenuto da se Sidretul munteha nalazi iznad sedmog neba kao što Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem kaže: Zatim sam uzdignut do Sidretul munteha gdje su hurme bile veličine jabuka a listovi veličine slonovog uha. Ispod njega su tekle dvije rijeke skrivene i dvije očite... o čemu smo već govorili. Zatim Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem opisuje stanje pa kaže: Zatim mi je pokazan Bejtul meamur gdje ude svaki dan sedamdeeset hiljada meleka i nikada se više ne vrate nakon što ga posjete.

U tefsiru je navedeno da je Bejtul meamur ono što odgovara Bejtullahu Kabi na Zemlji.

Ebu Zerr r.a. prenosi od Allahovog Poslanika salallahu te'ala alejhi ve selem da je rekao: Ja vidim ono što vi ne vidite, čujem ono što vi ne čujete, nebesa su zaškripala i pravo im je da škripe. Nema ni jednog mjesta ni koliko je četiri prsta a da na njemu nema meleka na sedždi. Kada bi ste znali ono što ja znam, malo bi ste se smijali a mnogo plakali, niti bi ste u posteljama uživali sa svojim ženama. Nego bi ste se popeli na uzvišice i priklanjali bi ste se Allahu azze ve džell. Ebu Zerr reče: Poželio sam da sam drvo izglodano. Tirmizi kaže da je ovaj  hadis čudan i dobar.

Meleki su u stalnom ibadetu, i to svaka skupina posebno za sebe. Tako da su jedni stalno na bdijenju (kijamu), jedni su stalno na ruku'u, jedni su stalno na sedždi. Dakle uvijek su u nekom vidu ibadeta, veličanja, spominjanja i djelovanja onako kako im je naredio njihov Gospodar. Allah subhanehu ve te'ala kaže: Svakome od nas mjesto je određeno,mi smo u redove poredani,i samo Njega slavimo i veličamo! (Es Saffat, 164 – 166) Meleki će na Sudnjem danu stajati u safovima poredani ispred Gospodara dželle ve ala, kao što Allah subhanehu ve te'ala kaže: ...na Dan kada Džibril i meleki budu u redove poredani, kada će samo onaj kome Svemilosni dozvoli govoriti, a istinu će reći. (En Nebe', 38)

(1)Isra je putovanje Allahovog Poslanika s.a.w.s. iz Mekke u Kuds, a miaradž je njegovo uzdignuće do nebeskih sfera i do Arša.

Preuzeto sa www.ikre.info

Nastavit će se inshaAllah te'ala.

18.10.2007.

Pokušajte, da ne plačete...

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Hvala Allahu Gospodaru svih svijetova, neka je salavat i selam na onoga koga je poslao njegov Gospodar radi upute svih ljudi i neka je salavat i selam na njegovu porodicu i njegove drugove i onog ko bude išao njihovim putem do Sudnjega dana.
Kaže Uzvišeni Allah u svojoj plemenitoj knjizi: "Svako živo biće će smrt okusiti...!" (Ali 'Imran, 185). Ovo je velika istina za koju znaju i najveći nevjernici, i to je stvar sa kojom živimo i sa kojom se pokušavamo pomiriti. Kao što kažu, rođenje je prvi predznak blizine smrti. Zato je dženaza namaz bez ezana i ikameta jer je to ono što se prvo prouči novorođenčetu i samo se čeka smrt da bi se obavio namaz najavljen tim ikametom.
Nije neobično da ljudi umiru, čak nije neobično da mladi ljudi umiru, ali primjer o kojem pišem je karakterističan po mnogim stvarima koje su ge pratile, tako da sam čuo mnoge ljude kako kažu, da sam Bog d'o na mjestu ovog mejta.

19. Ramazana 1427.h.g. što odgovara 12. Oktobru 2006.g. po Isau, a.s., desila se teška saobraćajna nesreća na putu od Medine prema Mekki u kojoj se prevrnuo autobus sa studentima Islamskog Univerziteta u Medini i tom prilikom je stradalo dva studenta a povređeno njih 23. Jedan od stradalih je Nermin Agović, Bošnjak Sandžačkog porijekla, sa stalnim pribivalištem u Švajcarskoj. Autobus je inače prevozio studente Instituta za učenje arapskog jezika koji su trebali organizovano, u pratnji svojih profesora, obaviti umru (obilazak Kabe u Mekki van obreda hadža) u mjesecu Ramazanu za šta je nagrada kao da su obavili hadž sa Poslanikom Muhammedom, salallahu 'alejhi ve sellem.

Vozač autobusa je, iz nepoznatih razloga, prvo skrenuo sa svoje trake autoputa a zatim da bi vratio autobus na traku naglo okrenuo volan što je prouzrokovalo da se autobus prevrne na lijevu stranu pri čemu se autobus nastavio klizati po cesti i tada je došlo do povreda studenata. Autobus se tako bočno kretao par desetina metara pri čemu se razbilo staklo a mnogi studenti su svojim tijelima bili uz asfalt tako da je trenje prouzrokovalo povrede u vidu opekotina a neki od studenata su ostali bez ruku ili nogu.
Od spomenutog pada brat Nermin Agović je zadobio povredu na glavi ali je ostao pri svijesti da bi preselio nekih dvadeset minuta po udesu. Ono što je karakteristično za njegovu smrt i što daje lijepe bešarete (radosne naznake) su sljedeće stvari:

1. Umro kao stanovnik Medine:

Jedna od karakteristika Medine je da ko bude strpljiv na njenim nevoljama ili umre u njoj, i čuva njene svetinje postigao je Poslanikov šefa’at (zauzimanje), sallallahu alejhi ve sellem, ili njegovo svjedočenje na Sudnjem danu, kao što je obavijestio o tome Allahov poslanik kada je rekao: "Neće niko saburiti na nevoljama Medine i njenim teškoćama od mog ummeta (sljedbenika) a da mu neću biti zaštitnik na Sudnjem danu ili svjedok." (Zabilježio imam Muslim)

A vjerodostojno se prenosi od njega, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Ko može da umre u Medini neka to uradi, jer ja se zauzimam za onoga ko umre u njoj." (Zabilježio imam Ahmed i drugi)

2. Umro u Ramazanu:

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Kada nastupi mjesec Ramazan, otvore se sva nebeska vrata, a zatvore Džehennemska i šejtani se povežu u lance." (Zabilježio imam Buharija)

Pokorni Allahov rob se uvijek raduje susretu sa svojim Gospodarom i svjestan je da će kad-tad doći Melek smrti po dušu da bi je poveo prema nebesima. Pa zar nije najbolji trenutak za to kada su otvorena sva nebeska vrata, a kada su zatvorena Džehennemska?

3. Umro je kao postač:

Od Džabira, r.a., se prenosi da je čuo Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kad kaže: "Svaki rob će biti proživljen onako kako je umro." (Zabilježio imam Muslim)

Post je ibadet za koji Uzvišeni posebno nagrađuje, koji je siguran od rija' (činjenje djela radi nekog mimo Allaha), miris iz usta postača je Allahu draži od mirisa miska i u takvom stanju će ovaj naš cijenjeni brat biti doveden pred našeg Gospodara na Sudnjem danu. Allahu ekber.

4. Umro kao muhrim sa telbijom (onaj koji je krenuo da zijareti Kabu izgovarajući riječi: "Odazivam ti se Gospodaru"):

Od Džabira, r.a., se prenosi da je čuo Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kad kaže: "Svaki rob će biti proživljen onako kako je umro." (Zabilježio imam Muslim)

Na osnovu ovog hadisa zaključujemo da će naš brat Nermin doći pred svoga Gospodara na Sudnjem danu kao čovjek koji je krenuo da zijareti Kabu Allaha radi, a njegov nijjet i stanje u kojem ga je zatekla smrt će svjedočiti o njegovom Islamu i Imanu, ako Bog da.

5. Umro kao talibul 'ilm:

Od Ebu Derda', r.a., se prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Ko se zaputi na putovanje radi traženja nauke, Allah, dž.š., će ga uputiti na put koji vodi Džennetu..." (Zabilježio Edu Davud (3641); Tirmizi (2682); Ibn Madže (223))

6. Umro sa šehadetom:

Imam Buharija, rhm., je u svom sahihu u poglavlju o dženazi naslovio poglavlje o onome čije zadnje riječi budu La ilahe illallah (Nema boga osim Allaha)

Nema sumnje da je uslov za ulazak u Džennet postizanje tevhida, tj. postizanja ubjeđenja da je Allah Jedini koji se obožava i kojem se pokorava. Od naznaka da je čovjek bio na tom putu i ubjeđenju jeste izgovaranje šehadeta na samrti. To je bila praksa ashaba i ispravnih prethodnika a predaja kaže da čije zadnje riječi budu La ilahe illallah ući će u Džennet. Svjedoci Nerminove smrti nam kazuju da je zadnje što su čuli od njega u trenucima napuštanja ovog svijeta bile upravo ove riječi.

7. Dženazu klanjalo preko milion ljudi:


Imam Muslim je zabilježio hadis kojeg prenosi Aiša, r.a., u kojem Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kaže: "Kome grupa od stotinu ljudi klanja dženazu i od Allaha mu zatraži oprost, Allah primi njihove dove!"

U ovom hadisu je došlo da je dovoljno stotinu ljudi da zamole Gospodara za oprost pa da im Allah usliša. Pa šta reći za dovu koju je učilo oko milion ljudi i to u svetom mjesecu Ramazanu kada Gospodar svjetova prima dove, i to kada je upute postači pred iftar (dženaza je klanjata poslije ikindije namaza) kada se takođe ne odbija dova, i takođe kada se ta dova prouči u Haremu Medine, u Poslanikovoj džamiji kada je namaz vredniji 1000 puta nego na ostalim mjestima, izuzev Mesdžida Harama u Meki.

8. Ukopan u Bekiji:


Bekija je mezarje u kojem je ukopan najveći broj ashaba, radiAllahu 'anhum, u kojem su ukopane žene i djeca našeg Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, mezarje u kojem se stoljećima ukopavaju hadžije i posjetioci ovih svetih mjesta koji umru u njima, u kojem je ukopan veliki broj učenjaka koji su nasljednici Allahova poslanika.

To je mezarje zbog čijih je stanovnika Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, imao običaj napustiti postelju u noći da bi ih poselamio i učio dovu za njih, i to po naredbi njegova Gospodara, kao što se prenosi od Aiše, r.a., a što je zabilježio Imam Muslim. Na osnovu ovoga zaključujemo da je velika počast stanovnicima ovog mezarja čim je Allah, subhanehu ve te 'ala, naredio Svome poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, da ode do njih i da traži oprost za njih i to u zadnjoj trećini noći.

To je najbliže mjesto našem Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, u kojem čovjek može biti ukopan.

To je groblje sa najvećim brojem Džennetskih bašči na jednom mjestu, pošto su mezari vjernika bašče od Džennetskih bašči.

Da je samo jedna od ovih spomenutih karakteristika vezana za ovo mezarje već bi bilo dovoljno da svi poželimo da sudnji dan dočekamo u njemu a ne sve nabrojano i sve ono što nismo spomenuli.

9. Prva noć u kaburu 27. noć ramazana:

Uzvišeni Allah je odlikovao određene dane nad drugima kao i određene noći nad ostalima. Najvrednijim noćima u godini je učinio zadnjih deset noći mjeseca Ramazana, a najvredniju noć među njima je učinio Lejletul-kadr koja je jedna od neparnih noći zadnjih deset dana Ramazana. Mnogi islamski učenjaci su mišljenja da je upravo 27. noć Ramazana ta noć a svoj stav zasnivaju na hadisu koji prenosi Ubejj ibn Kab, r.a., da im je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, otkrio znak po kojem će znati koja je noć Kadra i da je to upravo 27. noć Ramazana. (Zabilježio imam Muslim)

Uzvišeni Allah je rekao za noć Kadra: "Noć Kadra je bolja od hiljadu mjeseci – meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane." (El-Qadr, 3.-5.)
Nema sumnje da je najbolja noć za kaburska ispitivanja ona kada je naš Gospodar najmilostiviji i noć koju je odredio za primanje dova i praštanje grijeha i oslobađanje Njegovih robova Džehennemske vatre.
Allahove blagodati su nebrojane a Allah svoje blagodati daje kome On, subhanehu ve te 'ala, hoće.
Zanimljivo je spomenuti da su dženazi prisustvovale najpoznatije ličnosti Medine iz oblasti obrazovanja, poput: direktora Instituta za učenje arapskog jezika, prodekana za nastavu Medinskog Univerziteta, generalnog sekretara Medinskog Univerziteta te mnogih drugih profesora i mnogobrojnih studenata, kolega preminulog kao i običnih stanovnika Medine.

Molim Allaha da Nerminu podari Džennet, njegovim roditeljima i najbližima strpljenje i susret sa njim u Džennetu a bošnjačkom narodu nadomiri njegov gubitak novim studentima koji će doći po znanje u ovaj Mubarek grad koji već 1400 godina predstavlja centar znanja, mudrosti i bogobojaznosti.
Neka je neizmjerna hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova sa čijom blagodati se upotpunjuju dobra djela.

Priredio:

Mithad R. Ćeman
fakultet da'we i usuli-d-dina,
Islamski Univerzitet u Medini
El-Medina El-Munevera

27. Ramazan 1428. / 09. Oktobar 2007.

16.10.2007.

Nakon Ramazana

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Allahu pripada neizmjerna zahvala na mnogobrojnim blagodatima koje nam je dao na uzivanje. Stvorio nas je u najljepsem obliku, odabrao nam najbolju vjeru, poslao nam najboljeg vjerovjesnika i naboljeg ucitelja, Muhammeda s.a.w.s. Zato, uzvratimo svome Stvoritelju najljepsom zahvalom u kojoj ce udjela imati:  Nasa srca- vjerovanjem da je sve od Njega ;

Nas jezik – izgovaranjem rijeci zahvale i djela nasa koja ce potvrditi iskrenost naseg robovanja.

U jedna od najboljih i najplemenitijih djela u islamu spada post iz cije skole smo evo, malocas izasli. Ali, koliko je onih kojima ce biti urucene diplome i priznanja? Njihov broj u ovoj skoli, dakako, veci je nego u nekoj drugoj skoli islama. Ipak ne dajmo se zavarati – ovo je samo jedno tromjesecje ili pak dosta manji ispitni period. Šta vise, svaki djelic naseg zivota predstavlja ispit za sebe. Zato, uspjeli su samo oni koji Allaha nastave obozavati i u drugim mjesecima mimo Ramazana. Njemu pripadaju svi mjeseci i jedino On zasluzuje nase iskreno robovanje tokom cijele godine. Oni koji sami sebi nepravdu cine, sljedeci strasti i uzivaju prividne uzitke, neka donesu tevbu za hrdava djela svoja i jaku zelju za promjenu svoga stanja i napredak na putu koji vodi ka Allahu.....

Neka te ne zavara lagodan i nasladama ukrasen zivot pojedinih ljudi, koji ocito , ne zele biti pocasceni na Sudnjem danu. Takvi su prkosnici,a prkosnici ce biti ponizeni i u vatru baceni. Za njih kao ni za bilo koga drugog nisu opravdane tvrdnje da ce drugacije biti kad nastupe njihove pozne godine, kada zavrse skolovanje (studije) kada se zaposle ili porodicu zasnuju. Mnogi su ovaj svijet napustili kao mladici ili djeca ne sotvarivsi mnoge od svojih zelja. Mnogi od nas , koji danas provodimo prijatne i radosne trenutke uz svoje najblize, mozda cemo vec sutra iscekivati njihovu posjetu na obliznjem mezarju, mracnoj i tijesnoj kuci gdje cemo ostati do dana prozivljenja. Smrt dolazi iznenada, a kabur je sanduk tvojih djela.

Ako bi mozda dugo zivjeli i starost docekali moze se desiti da nas grijesi smore i da jedan od narednih Ramazana, za razliku od ovog koji je iza nas, ne budemo imali sansu (priliku) da se nademo pod okriljem Allahove milosti, u krugu onih koji s imanom docekuju trenutke obilatog spustanja Allahove milosti medu Njegove robove.

Samo zivot muslimana jeste ponos, smirenost, blagostanje i sreca. On je zadovoljan i kada mu je tesko i kada su svi protiv njega. Zna sta je Allahovo odredenje te je svako stanje za njega dobro: na blagodatima zahvaljuje, a neugodno saburom ublazuje. Za razliku od ovog sretnika, nevjernici i kada im je najbloje i kada su u obilju dane provode ne znajuci sta je istinska sreca. Cak ne nalaze ni jedan njen komadic kako bi je podijelili sa bracnim partnerom ili majkom. Ove kao i druge osnove casnog zivota za njih su izgubljene stvari. Zelimo li i mi  za  sebe: socijalnih, drustvenih, ekonomskih  i drugih nesredenosti i problema? Zelimo li i mi u svojoj kuci ovisnike o drogi i alkoholu ili da u njima hranimo tudu djecu?

Vjerujemo da ce svaki onaj ko uziva blagodat zdravog razuma pravilno rasuditi i nastaviti zivjeti kao musliman ili kao takvog ga zapoceti.

Za prvi i cvrsci korak osloni se na Allaha i zatrazi pomoc od Njega a zatim i iskrenih vjernika, radnika za islam ciji transparent nije ime, vec dobro djelo…

Subhanekellahumme eshedu en la illahe illa ennte estagfiruke we etubu ilejh!

Preuzeto sa www.studio-din.com

13.10.2007.

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar...

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

11.10.2007.

TekabelAllahu minna we minnkum

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Kur'an nek Vam bude najbolji drug,svjetlost Islama  nek Vam obasja put,meleki nek vam budu vjerni čuvari i nek vam Allah sve što želite podari.

Bajram Šerif Mubarek Olsun

08.10.2007.

Al-Qadr (Noć Kadr)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr -*

2. a šta ti misliš šta je Noć Kadr?

3. Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci -

4. meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,

5. sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.

Objava: Mekka Ajeta: 5 

06.10.2007.

Odgoj onoga ko traži znanje

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Onaj ko traži znanje treba znati da mu je Uzvišeni Allah u obavezu stavio ibadet, a ibadeta nema bez znanja. Vjerniku ne dolikuje neznanje, pa zato traži znanje da njime suzbije neznanje i da Uzvišenom Allahu - onako kako mu je On naredio – robuje, a ne kako se njemu prohtije.To treba biti cilj njegova truda u nastojanju da stekne znanje. Uz to se, u svome trudu, mora često opasati iskrenošću, ne pripisujući pri tome zaslugu sebi, nego Uzvišenom Allahu koji ga je uputio da traži znanje s kojim će bolje izvršavati Njegove zapovijedi i kloniti se Njegovih zabrana.
*Onaj ko se posveti traganju za znanjem treba se  - koliko god može – kloniti svega što ga od njegova stjecanja zaokuplja, a Allah nijednom čovjeku dva srca u njedrima njegovim nije dao. (El-Ahzab, 3.), jer je- sve što je misao raštrkanija- teže je spoznati suštinu stvari. Zato je neko s pravom rekao: „Znanje ti neće dati dio sebe, dok mu se ti sav ne predaš.“
*On, takođe, prethodno treba...
očistiti dušu od loša vladanja i pokuđenih osobina, jer je znanje ibadet srca, namaz savjesti i približavanje nutrine Uzvišenom Allahu. Kao što namaz, u čijem obavljanju učestvuju vanjski organi, nije valjan sve dok se ne odstrani vanjska nečistoća i ne uzme abdest, tako ni ibadet nutrine, niti oživljavanje srca znanjem nisu valjani sve dok se ne očiste od lošeg vladanja i hrđavih osobina. Zato je rečeno: „Srce se priprema za znanje kao što se zemlja priprema za sjetvu.“
*On, nadalje, ne smije oholo pristupati znanju, već treba prema svom učitelju biti ponizan, u potpunosti i u svemu prepustiti stvar u njegove ruke i pokoravati mu se kao što se bolesnik pokorava vještom i brižljivom ljekaru, čak i ako je njegov učitelj mlađi i po položaju i porijeklu manje poznat od njega, jer se poniznosću i ustrajnošću u učenju stječe znanje, jer kao što reče pjesnik:
 Ko nije, makar jedan čas osjetio poniznost, Za sva vremena će ponižen biti. Ibn 'Abbas, r.a., je rekao: „Bio sam ponizan dok sam znanje tražio, pa sam, poslije ugledan i tražen postao.“
*On, također, treba gledati koga će za učitelja odabrati, jer učiti može samo od onoga ko je za to potpuno kvalificiran, čija je vjera dokazana, znanje potvrđeno i poštenje čuveno. Zato su Muhammed b. Sirin, Malik b. Enes i drugi časni preci imali običaj reći: „ Ovo znanje je vjera pa zato pazite od koga vjeru uzimate!“
*On se prema svome učitelju s poštovanjem i uvažavanjem treba odnositi, jer mu je on najbliži od koga će se okoristiti. Nekada su pojedini učenici – kada bi otišli svome učitelju – znali sadaku podijeliti i zamoliti: „Bože, sakri od mene mahane moga učitelja, i ne dopusti da me zaobiđe blagodat znanja njegova!“ Šafijin nerazdvojni drug er- Rebi', Allah im se obojici smilovao, je rekao: „ Nikada se, iz poštovanja prema Šafiji, dok je u mene gledao, nisam usudio napiti vode.“
Od 'Ali b. Ebu Taliba se prenosi da je rekao: „ U dužnosti prema učitelju spada i to da sve druge uobičajeno pozdraviš, a njega posebno, da sjedeš ispred njega, da pred njim rukom svojom ne pokazuješ, da okom svojim ne namiguješ, da pred njim ne govoriš: „Taj i taj je rekao drugačije nego što ti kažeš“ ,da pred njim nikog ne ogovaraš, da se u njegovom prisustvu sa onima ko do tebe sjedi ne konsultiraš, da ga ne tegliš za odjeću kada stane, da mu ne dosađuješ kada je umoran i da ti ne dodije tj. da se ne zasitiš predugog druženja sa njim.
*Učenik pred svoga učitelja treba izaći potpuno spreman, čist, uredan, smirena srca i neobuzet drugim stvarima. Ako je učitelj na kakvom mjestu gdje je potrebno zatražiti dozvolu za ulazak, neće ulaziti dok je ne zatraži i ne dobije. On je, nadalje, kada uđe, prisutnima dužan nazvati selam, a učitelja posebno pozdraviti. Neće se gurati i gaziti preko prisutnih, nego će sjesti pozadi gdje ima mjesta, osim ako mu učitelj pokaže da prođe naprijed. Nikoga neće dizati sa svoga mjesta. Ako mu svoje mjesto ponudi neko od prisutnih, po ugledu na Ibn Omera r.a., ga neće prihvatiti, izuzev ako je njegov prolazak naprijed u interesu prisutnih, ili mu to učitelj naredi. U sredinu kružoka može sjesti samo u slučaju nužde. Neće sjedati između druge dvojice, dok ga oni ne ponude, a  sjesti će i priključiti im se ,ako ga ponude i naprave mu mjesto.
*On se također, iz poštovanja prema učitelju i prisutnom skupu, treba učtivo ponašati prema svojim drugovima i prema ostalim – u učiteljevu društvu – prisutnim osobama. Kada govori neće bez potrebe, suviše dizati glas, smijati se, bez potrebe previše pričati, igrati se rukama, bez potrebe se okretati na desno i nalijevo, već će svu svoju pažnju usmjeriti prema učitelju i dobro slušati šta on govori.
*Učenik se također, treba truditi da redovno uči i da svo raspoloživo vrijeme što bolje iskoristi. Ne treba se zadovoljiti sa malo ako može više, niti se preopterećavati previše što nije u stanju izdržati, da mu ne bi dosadilo, pa zaboravio i ono što je naučio. Ovo se razlikuju od čovjeka do čovjeka i od slučaja do slučaja. Učenik se , osim toga, treba potruditi da uvijek nešto novo nauči, i kad je slobodan i kad je zauzet, dok je još fizički snažan, dok ga pamćenje  dobro služi, dok još ima malo obaveza, dok je besposlen i dok očekuje veći položaj. Zato je u pravu bio vladar pravovjernih, Omer b. El- Hatab kad je rekao: „Učite prije nego što  postanete poglavice, jer ako postanete poglavice koje će drugi slušati, zbog visine položaja i mnoštvo obaveza, nećete više imati kada učiti.“
U tom smislu su i Šafijine riječi: „Uči prije nego što dođeš na visok položaj, jera kada dođeš na visok položaj nema više vremena za učenje!“
Iz knjige "Bistro more pobožnosti i suptilnosti"

 

 

02.10.2007.

Ko je dužan da udjeli Sadakatul-fitr?

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Sadekatul-fitr duzan je izdvojiti svaki slobodni i imucni musliman bez obzira na njegovu starosnu dob. Po misljenju vecine ucenjaka imucnim se u ovom slucaju smatra onaj koji posjeduje uobicajnu kolicinu hrane za prvi bajramski dan nakon izdvajanja zekatul-fitr.

Ovaj stav se temelji na hadisu koji prenosi Sehl ibn Hanzali u kome je Resulullah, s.a.v.s., kazao: “Ko bude prosijacio a imao dovoljno, izlaze sebe dzehenemskoj vatri.” “O Allahov Poslanice, koliko mu je dovoljno,” upitase ashabi?”Ono sto ga moze zasititi u jednom danu i noci,” rece Resulullah, s.a.v.s. (Ebu Davud 1629. Sejh Albani ovo predanja smatra vjerodostojnim. Vidjeti: Sahihus-sunen, 1/452-4553) Siromah koji ne posjeduje hranu nije duzan izdvojiti zekatul-fitr po konsenzusu ucenjaka. (Vidjeti: El-medzmua, 6/100)

Sadekatul-fitr se daje samo siromasnima. Ne moze se analogno obaveznom zekatu izdvajati fitr za svih osam skupina (misli se na osam skupina sponetuih u 60 ajetu sure Et-Tevbe, gdje Allah, s.v.t., kaze: Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima i onima koji ga sakupljaju, i onima cija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduzenima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku namjerniku.”), iako to tvrdi vecina islamskih ucenjaka. (vidjeti: El-mugni, 3/78, El-medzmua, 6/132, Es-sejlul-dzerrar, 2/86)...
U hadisu koji prenosi Ibn Abbas spomenuto je da je sadekatul-fitr hrana namijenjena za siromasne. Zato se treba pridrzavati serijatskog dokaza pored koga analogija ne vrijedi. Analogiji se pristupa kada nema jasnog i pouzdanog argumenta, kao sto se uzima tejemmum kada nema vode za abdest. Ovo misljenje zastupaju dvojica sejhul-Islama Ibn Tejmijje i Ibn Kajjim. (vidjeti: Medzmuatul-fetava, 25/46 i Zadul-mead, 2/16-17 i Es-sejlul-dzerrar, 2/86-87 od Sevkanija koji je odabrao ovo misljenje.)

Ibn Kajjim tvrdi: “Resulullah, s.a.v.s., je sadekatul-fitr davao iskljucivo siromasima. Nikada ga nije dijelio na osam skupina, niti je naredio da se to cini, niti su to ashabi poslije njega praktikovali.” (Vidjeti: Zadul-mead, 2/17)
Na osnovu konsenzusa muslimana nije dozovljeno izdvajanje sadekatul-fitra sljedbenicima knjige (zidovima i krscanima). (Vidjeti: El-idzma, str. 56-57, El mugni, 3/79 i Fethul-bari, 4/2001)

Za koga covjek treba davati sadekatul-fitr

Islamski ucenjaci ne zastupaju jednoglasan stav kada je u pitanju izdvajanje sadekatul-fitra za clanove obitelji. Vecina pravnika smatra da je muz obavezan izdvojiti sadekatul-fitr za svoju suprugu, analogno izdrazavanju. (Vidjeti: El-mugni 3/69, El-medzmua, 6/106, Fethul-bari 3/369, Aridatul-ahvezi, 3/183-184, Nejlul-evtar, 4/181 i Subulus-selam 2/830) S druge strane, ucenjaci hanefijske fikhsko-pravne skole, te imami: Muhammed ibn Sirin, Sufjan Sevri, Malik ibn Enes, Muhammed ibn Munzir i drugi smatraju da je zena duzna za sebe, iz svoga imetka izdvojiti sadekatul-fitr (Vidjeti: El-muhalla, 6/137-138, El-mebsut, 3/105, Aridatul-ahvezi, 3/183 i Umdetul-kari, 9/109)

Ovdje se izuzima zena nemuslimanka za koju se ne izdvaja sadekatul-fitr po konsenzusu ucenjaka. (Vidjeti: Nejlul-evtar, 4/181 i Vahatul-iman, 2/218)
Sto se tice djece, vecina ucenjaka smatra da sa sadekatul-fitr izdvaja iz njihovog imetka, ukoliko ga posjeduju (Ibn Arebi navodi konsenzus ucenjaka po ovom pitanju. Vidjeti: Aridatul-ahvezi, 3/184), isto kao izdrzavanje koje se podmiruje iz vlastitog budzeta djeteta, ako ga posjeduje. (Vidjeti: El-mebsut, 3/104) Medutim, ako dijete ne posjeduje vlastiti imetak vecina islamskih ucenjaka, osim Ibn Hazma i Sevkanija (Vidjeti: El-muhalla, 6/138 i Es-sejlul-dzerrar, 2/83), smatra da je staratelj u njegovo ime duzan izdvojiti sadekatul-fitr. (Vidjeti: El-medzmua, 6/136, Revdatut-talibin, 2/293, Fethul-bari, 3/369)
Hafiz Ibn Munzir kaze: “Islamski ucenjaci su slozni da je covjek duzan, ako je u mogucnosti, izdvojiti sadekatul-fitr za sebe i svoju malodobnu djecu koja nemaju imetka. (Vidjeti: El-idzma, str. 55 i El-ikna, 1/103)

Takoder, duznost je ozdvojiti sadekatul-fitr za one koji se posjeduju (tj. za robove), kao sto smo prethodno naznacili. (Vidjeti: El-muhalla, 6/137-138 i Es-sejlul-dzerrar, 2/84-85) Prenosi se da je Ibn Omer davao sadekatul-fitr za one koje je izdrzavao od clanova svoje obitelji, punoljetnog i maloljetnog, za svoje robove i robove svojih zena. (Darekutni, 2060, Bejheki, 4/161 sa pouzdanim lancem prenosilaca. Slicno tome u nesto skraceno obliku Buhari, 1511 i Ebu Davud 1610) Identicno ovome spominje se u jednom hadisu cija je vjerodostojnost sporna. (Darekutni, 2059 i Bejheki 4/161)

Jedna skupina ucenjaka iz kasnijih generacjia smatra da je sadekatul-fitr obavezan na dijete dok je jos u majcinoj utrobi. Medutim, ovo misljenje se ne zasniva na autenticnom serijatskom dokazu (Vidjeti: Ahtus saiah, str. 166), osim sto se prenosi u slabim predajama da je Osman davao sadekatul-fitr za diejte u majcinoj utrobi (Abdullah ibn Ahmed u El-mesailu, 644. Ibn Hazm u El-muhalla, 6/132. Lanci prenosilaca ovih predaja su prekinuti, jer Katade i Bekr ibn Abdullah Muzeni nisu dozivjeli Osmana ibn Affana, r.a. Vidjeti, takoder El-mugni, 3/80 od Ibn Kudame.) Navodi se da je imam Ahmed volio da se daje sadaka za dijete u majcinoj utrobi, ali na to nije obavezivao. (Vidjeti: El-insaf, 3/152. Od imama Ahmeda ima i drugih predaja vezanih za ovo pitanje.)

Ibn Munzir spominje konsenzus islamskih ucenjaka da izdvajanje sadekatul-fitra za nerodeno dijete nije obavezno. (Vidjeti: El-idzma, str. 55. Vidjeti, takoder El-mugni 3/80, El-medzmua, 6/133, Umdetul-kari, 9/110, Fethul-bari, 3/369 i Nejlul-evtar, 4/181) Prema tome, misljenje pojedinih ucenjaka koji obavezuju na sadekatul-fitra za nerodeno dijete smatra se iznimnim. (Ibn Hazm smatra izdvajanje sadekatul-fitra obaveznim nakon sto embrion napuni cetiri mjeseca a ne prije toga. Vidjeti: El-muhalla, 6/132, El-mugni, 3/80 i Umdetul-kari 9/11)

Ovdje mozemo ukazati na jedan nevjerodostojan hadis u kome se navodi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Post onoga koji ne podmiri sadekatul-fitr objesen je izmedu nebesa i Zemlje i Allah ga nece primiti sve dok ne izdvoji sadekatul-fitr.” (Dejlemi u Musnedul-firdevs, 1/235. Zbog slabosti ovepredaje vidjeti: El-ilehul mutenahije, 2/499, Lisanul-mizan, 5/276, Daifut-tergib, 1/333, Daiful-dzamia 3413.)

 

Ruhul atire
<< 10/2007 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031


Ako želiš slušati KUR'AN bujrum klikni na sredinu zelenog polja
Listen to Quran

Rado posjetim

Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepša imena ima. (Kur'an, 8-20)
99 ALLAHOVIH LIJEPIH IMENA

1. Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2. Er-Rahman - Blagi
3. Er-Rahim - Milostivi
4. EI-Meliku - Vladar
5. EI-Kuddusu - Sveti
6. Es-Selamu - Čist od mana
7. EI-Mu'minu - Koji potvrđuje obećanja
8. EI-Muhejminu - Koji daje sigurnost
9. EI-Azizu - Koji sve pazi i prati
10. EI-Džebbaru - Snažni
11. EI-Mutekebbiru - Silni
12. EI-Haliku - Stvaralac
13. EI-Bari'u - Koji divno stvara
14. EI-Musavviru - Koji likove daje
15. EI-Gaffaru - Koji mnogo prašta
16. EI-Kahharu - Koji nadvladava
17. EI-Vehhabu - Koji mnogo poklanja
18. Er-Rezzaku - Koji obilnu opskrbu daje
19. EI-Fettahu - Koji sve rješava i otvara
20. EI-Alimu - Koji sve zna
21. EI-Kabidu - Koji steže
22. EI-Basitu - Koji pruža
23. EI-Hafidu - Koji spušta
24. Er-Rafiu - Koji diže
25. EI-Muizzu - Koji uzvisuje
26. EI-Muzillu - Koji ponizuje
27. Es-Semiu - Koji sve čuje
28. EI-Besiru - Koji sve vidi
29. EI-Hakemu - Sudac
30. EI-Adlu - Pravedni
31. EI-Latifu - Dobri
32. EI-Habiru - O svemu obaviješteni
33. EI-Halimu - Blagi
34. EI-Azimu - Veliki
35. EI-Gaffuru - Koji prašta
36. Eš-Šekuru - Koji je zahvalan
37. EI-Alijju - Visoki
38. EI-Kebiru - Veliki
39. EI-Hafizu - Koji čuva
40. EI-Mukitu - Koji pazi i uzdržava
41. EI-Hasibu - Koji obračun svodi
42. EI-Dželilu - Veličanstveni
43. EI-Kerimu - Plemeniti
44. Er-Rekibu - Koji motri na svaki pokret
45. EI-Mudžibu - Koji molbe prima
46. EI-Vasiu - Koji milošću i znanjem sve obuhvata
47. EI-Hakimu - Mudri
48. EI-Vedudu - Koji voli
49. EI-Medžidu - Slavljeni
50. EI-Baisu - Koji proživljuje
51. Eš-Šahidu - Koji je o svemu svjedok
52. EI-Hakku - Vrhovna Istina
53. EI-Vekilu - Sveopći Staratelj
54. EI-Kavijju - Moćni
55. EI-Metinu - Čvrsti
56. EI-Velijju - Zaštitnik
57. EI-Hamidu - Hvaljeni
58. EI-Muhsi - Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
59. EI-Mubdiu - Koji je početni Stvaralac
60. EI-Muidu - Konačni proživitelj
61. EI-Muhji - Koji život daje
62. EI-Mumitu - Koji smrt daje
63. EI-Hajju - Živi
64. EI-Kajjiimu - Koji sve obdržava
65. EI-Vadžidu - Imućni
66. EI-Madžidu - Slavni
67. EI-Vahidu - Jedini
68. Es-Samedu - Kome se svako obraća
69. EI-Kadiru - Svemoćni
70. EI-Muktediru - Koji sve može
71. EI-Mukaddimu - Koji unapređuje
72. EI-Mu'ehhiru - Koji zapostavlja
73. EI-Evvelu - Prvi
74. EI-Ahiru - Posljednji
75. Ez-Zahiru - Jasni
76. EI-Batinu - Skriveni
77. EI-Valiju - Koji upravlja
78. EI-Mutealiju - Svevišnji
79. EI-Berru - Dobročinitelj
80. Et- Tevvabu - Koji kajanje uslišava
81. EI-Muntekimu - Koji ne ostaje dužan
82. EI-Afuvvu - Koji oprašta
83. Er-Reufu - Samilosni
84. Maliku-I-mulki - Gospodar svih svjetova
85. Zul-Dželali ve-I-Ikrami -Najveličanstveniji i Najčasniji
86. EI-Muksitu - Sveopći djelitelj pravde
87. EI-Džami'u - Koji sve okuplja
88. EI-Ganijju - Koji je bogat
89. EI-Mugni - Koji daje bogatstvo
90. EI-Mani'u - Koji oduzima bogatstvo
91. Ed-Darru - Koji stvara štetu
92. En-Nafi'u - Koji stvara korist
93. En-Nuru - Sveopće svjetlo
94. EI-Hadi - Koji upućuje
95. EI-Bedi'u - Stvoritelj (Prapočetak svega.
96. El-Baki - Vječiti
97. EI-Varisu - Konačni nasljednik svega
98. Er-Rešidu - Upućivač na dobro
99. Es-Saburu - Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom

An-Nur
بِسْمِ اللْهِ رّحْمانِ ارّحيِم

31. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim;

i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje;

neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim,

ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim,

ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena;

i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.

Hadisi
Niko od vas nece dostici potpuno vjerovanje sve dok ne bude zelio i volio svome bratu ono sto zeli i voli samome sebi."(Buharija i Muslim)

Rekao je Ebu Hurejre, r.a.: „Upitan je Allahov Poslanik, s.a.v.s., koja sadaka je najbolja. Odgovorio je: „Da dijeliš dok si zdrav i pohlepan, dok se bojiš siromaštva i žudiš za bogatstvom. A ne da odugovlačiš sa sadakom dok ti duša do grla ne dođe, pa da onda kažeš: tome dajte toliko, tome toliko - kad je to i onako postalo tuđe.“(Mutefekun alejhi)

Muhammed ibn Ka'b prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: "Duznost vjernika je da suosjecaju bolove jedni drugih, kao sto cijelo tijelo trpi bol glave."(Hadis je hasen)

"Ko napusti ovaj svijet, a da je sva svoja djela cinio iskljucivo u ime i za ljubav jedinog Allaha swt, koji nema druga, i koji je klanjao i zekat dijelio - napustio je ovaj svijet s Allahovim zadovoljstvom."(Ibn Madze, Hakim)

Poslanik s.a.w.s je rekao: „Kada biste se vi istinski uzdali i oslanjali na Allaha s.w.t., On bi vas opskrbljivao kao sto opskrbljuje ptice. Osvanu gladne, a omrknu site.“(Tirmizi-hasen)

Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik saws rekao: "Raduj se! Uzvišeni Allah swt kaže: "Bolest je moja vatra koju sam svome robu, vjerniku, odredio na Dunjaluku...da bih ga sačuvao vatre na Ahiretu".

Bujrum Free Predavanja za download
ZahvalaPripadaAllahu
Nas izbor je islam
Smrt
Kufr u taguta
Drzi te se Allahovog uzeta
Shvatanje kur'ana i sunneta
Sirk najveci grijeh
Iskusenja
Islamski brak
Emanet
Vrste ibadeta
Varanje i laz
Temelji istinskog vjerovanja
Razlog stvaranja covjeka
Grijesni pogled
Hidzab1
Hidzab2
Hidzab3
Hidzab4
Kako_pridobiti_ljubav_muza.mp3
Kako_pridobiti_ljubav_zene.mp3
Plemenitost vjernika
Najsrecnija zena na svijeta 1
Najsrecnija zena na svijetu 2
Kur'an -Sa'ad Al'Ghamdi - Sura 010.mp3
1-Palestina - Sefik Kurdic.mp3
Fitne.mp3-Abdusamed Busatlic
Islamsko bratstvo.mp3-Bilal Bosnic
117NastupSudnjegDana.mp3-hfz Muhamed Porca
Idealna zena u savremeno doba.mp3-Safet Kuduzovic
Opis-zidova-kroz-kuran.mp3-Samir Avdic
LJUBAV I PRIJATELJSTVO U IME ALLAHA Emir Demir.mp3 Abdussamed_Busatlic_-_More_ljubavi_1_odnos_muza_prema_zeni.mp3
Bilal Bosnic -GAZA-Rana cijelog Ummeta.18-1-2009.mp3
240Sufije2.mp3-hfz Muhamed Porca
Muhammed Porca Istina o sufijama.mp3
Porca hutba 23.jan.09 jedinstvo muslimana 2.MP3-hfz Muhamed Porca
Put ka sretnijoj porodici.mp3-Samir Avdic
017-Lijepo-ophodenje-prema-zenama.mp3-Samir Avdic
188Nekipropisivezanzarazvodbraka.mp3-Safet Kuduzovic
PRAVA I OBAVEZE SUPRUZNIKA U ISLAMU Emir Demir.mp3
Nasa djeca, nasa buducnost!.mp3-Elvedin Pezic
Mjesto i uloga zene u islamu-Abdusamed.mp3
Abdussamed_Busatlic_-_Osobine_i_posljedice_licemjera.mp3-Abdusamed Busatlic
Samir Avdic-Ehlisunnetsko shvatanje imana1.mp3
Samir Avdic-Ehlisunnetsko shvatanje imana2.mp3
Samir Avdic-Ehlisunnetsko shvatanje imana3.mp3
Samir Avdic-Ehlisunnetsko shvatanje imana4.mp3
Samir Avdic-Ehlisunnetsko shvatanje imana 5.mp3

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
208449