~ Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim ~ Na putu do uspjeha držimo se Kur'ana i Sunneta ~ EsSelamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu ~ "A ti, o duso smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa uđi među robove Moje, i udi u Džennet Moj!" (Al-Fagr,27-30.) Ruhul atire 2007/09

Ruhul atire

.

28.09.2007.

Ramadan-Mishary Ben Rashid al-Afasy

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

24.09.2007.

Stvari koje NE kvare post

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Da čovjek osvane nečist od dženabeta, okupa se i nastavi s postom.

2. Da poljubi suprugu i zabavlja se s njom ukoliko je siguran da neće polucirati. Naprotiv, Ibnu-Hazm, rahmetullahi 'alejh, je rekao: „Ništavan je govor onih koji kažu da je ovo pokuđeno. Ispravno je da je to dobro i poželjno djelo. Jedan od sunneta i stvari koje približavaju Allahu, subhanehu ve te'ala, slijedeći u tome Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem.“ (Muhalla, 6/208)

3. Kupanje i rashlađivanje.

4. Ispiranje usta i nosa pri abdestu bez pretjerivanja u tome.

5. Kušanje hrane ukoliko postoji potreba za tim. Ibnu-Abbas, radijallahu 'anhuma, je rekao: „Nema smetnje da postač proba nešto od hrane, ukoliko je ne unosi u svoj jednjak.“ (Ibnu Ebi Šejbe, 3/47) Ibnu-Tejmijje, rahmetullahi 'alejh, je rekao: „Kušanje hrane bez potrebe je pokuđeno, ali ne kvari post. U slučaju potrebe jednako je ispiranju usta pri abdestu.“ (Medžmu'ul-fetava, 25/266)

6. Hidžama i davanje krvi za onoga koji se ne boji malaksalosti i slabosti. U hadisu Ebu-Se'ida el-Hudrija, radijallahu 'anh, je došlo: „Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je dao olakšicu postaču po pitanju hidžame.“ (Sahih li gajrihi: Nesa'i u „Sunenul-Kubra“, 3241; Darekutni, 2/182; Bejheki, 4/264) Sabit, radijallahu 'anh, je upitao Enes b. Malika, radijallahu 'anh: „Jeste li hidžamu smatrali pokuđenom za postača u vrijeme Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem?“ Odgovorio je: „Ne, osim zbog slabosti.“ (Buharija, 1940)

7. Injekcija, kapi ukoliko ne stignu u jednjak, mirisanje mirisa.

8. Upotreba misvaka i paste za zube.

9. Nenamjerno povraćanje.

10. Nenamjerna upotreba hrane i pića.

Allah je najuzvišeniji i najbolje zna. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika, njegovu porodicu, sve ashabe i sve koji slijede njegovu uputu do Sudnjeg dana.

19.09.2007.

Stvari koje kvare post

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Postoje dvije vrste stvari koje kvare post:

a) Stvari koje kvare post i obavezuju napaštanje istog broja dana. Te stvari su:

- Namjerno uzimanje hrane i pića. Ovo povlači, po ispravnijem mišljenju, samo napaštanje istog broja dana dok ne postoji nikakav dokaz koji pored napaštanja obavezuje i keffaret. (Mugni, 3/130; Medžmu'u, 6/329)

- Namjerno povraćanje. Ebu-Hurejre, radijallahu 'anh, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Ko namjerno prouzrokuje povraćanje, neka naposti.“ (Sahih: Ebu-Davud, 2380; Tirmizi, 716; Ibnu-Madže, 1676 i drugi)

- Hajz i nifas, pa makar i pred sami zalazak Sunca.

- Izlazak sjemena sa strašću, po mišljenju većine islamskih učenjaka.

- Čvrsta odluka o prekidu posta pa makar se post i ne prekinuo jer svakom čovjeku pripada samo ono što je nanijetio.

- Odmetništvo od islama, pa makar se isti dan vratio ponovo u islam.

b) Stvari koje kvare post i obavezuju keffaret-otkupninu:

To je samo odnos. Ebu-Hurejre, radijallahu 'anh, je rekao: „Sjedili smo kod Allahova poslanka, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada mu je neki čovjek došao i rekao: 'Allahov poslaniče! Propao sam!' 'Šta ti je?'-Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ga je upitao. Rekao je: 'Imao sam odnos sa ženom a postač sam'. Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ga je upitao: 'Jesi li u mogućnosi da oslobodiš roba?' Rekao je: 'Ne.' 'Jesi li u mogućnosti da postiš uzastopno šezdeset dana?'- Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ga je upitao, a on je odgovorio: 'Ne.' 'Jesi li u mogućnosti da nahraniš šezdeset siromaha?- ponovo ga je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, upitao, a on je opet rekao: 'Ne.' Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je ušutio.

Dok smo sjedili i čekali, Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je došao s velikom posudom punom suhih datula i rekao: 'Gdje je onaj što je pitao?' Čovjek se javio i Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, mu je rekao: 'Uzmi ovo i podijeli ga.' Čovjek je rekao: 'Allahov poslaniče! Zar ima neko siromašniji od mene?! Tako mi Allaha! U mome naselju nema siromašnije kuće od moje.' Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, se nasmijao a zatim rekao: 'Nahrani njime svoju porodicu.'“ (Buharija, 1936; Muslim, 1111) Ovako je preneseno u vjerodostojnim lancima ovoga hadisa, dočim, u slabim lancima ovoga hadisa stoji dodatak:“I naposti ovaj dan.“ (Ibnu-Madže, 1671; Darekutni, 2/190)

Međutim, nijedan od tih lanaca nije sačuvan slabih prenosioca poput Hišam b. Sa'da i Abdul-Džebbara b. Omera. Tako da su islamski učenjaci podijeljeni da li osoba koja pokvari post odnosom je dužna samo dati keffaret ili još i napostiti taj prekršeni dan. (Pogledati „El-Muhalla“ pitanje br. 735)

15.09.2007.

Sunneti i adabi posta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1.Sehur. Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: „Ustajte na sehur, jer je u sehuru, doista, bereket.“ (Buharija, 1923; Muslim, 1095)

2.Odgađanje sehura do pred sami ezan. Enes prenosi od Zejd b. Sabita, radijallahu 'anhuma, da je rekao: „Sehurili smo sa Allahovim poslanikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, a zatim je on ustajao na namaz.“ Upitao sam: „Koliko je bilo vremena između ezana i sehura?“ Rekao je: „Koliko je potrebno da se prouči pedeset ajeta.“ (Buharija, 1921; Muslim, 1097)

3.Požurivanje sa iftarom. Sehl b. Sa'd, radijallahu 'anh, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Ljudi će neprestano biti na dobru sve dok budu požurivali sa iftarom.“ (Sahih: Ebu-Davud, 2333; Hakim, 1/426)

4.Iftarenje svježim ili suhim datulama, ili, u njihovom nedostatku, vodom. Enes, radijallahu 'anh, je rekao: „Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi se iftario svježim datulama prije nego li bi klanjao. Ako ne bi imao svježih, onda bi se iftario suhim. A ako ne bi imao ni suhih, onda bi se iftario sa nekoliko gutljaja vode.“ (Hasen: Ebu-Davud, 2356; Tirmizi, 692)

5.Učenje dove prilikom iftara. Ibnu-Omer, radijallahu 'anhuma, je rekao: „Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada bi iftario učio bi: 'Zehebe ez-zame'u vebtelletil-'uruku ve sebetel-edžru inšaallah.- Otišla je žeđ, žile su se natopile i postigla se, inšaallah, nagrada.'“ (Hasen: Ebu-Davud, 2357)

6.Plemenitost i darežljivost.

7.Učenje i proučavanje Kur'ana. Ibnu-Abbas, radijallahu 'anhuma, je rekao: „Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je bio najdarežljiviji čovjek kada je u pitanju dobro, a najdarežljiviji je bio u ramazanu kada bi se susretao sa Džibrilom. Džibril, alejhi selam, bi mu dolazio svake noći u ramazanu, sve dok se ne bi završio mjesec. Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi učio Kur'an pred njim.“ (Buharija, 6; Muslim, 2308)

8.Klonjenje grijeha, javnih i tajih, koji uništavaju nagradu posta. Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: „Ko ne ostavi lažan govor i rad po njemu, pa, Allah nema potrebe za njegovim ostavljanjem hrane i pića.“ (Buharija, 1903; Ebu-Davud, 2345; Tirmizi, 702)

9.Ukoliko postača neko bude psovao ili grdio neka kaže: „Ja sam postač.“ Ebu-Hurejre, radijallahu 'anh, prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Kada neko od vas bude postio neka ružno ne govori i neka ne diže glas, neka ne bude neznalica. Ukoliko ga neko bude psovao ili htio da se bije s njim, neka kaže: 'Ja sam, doista, postač'.“ (Buharija, 1904; Muslim, 1151)

Allah je najuzvišeniji i najbolje zna. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika, njegovu porodicu, sve ashabe i sve koji slijede njegovu uputu do Sudnjeg dana.

12.09.2007.

RAMAZAN ŠERIF MUBAREK OLSUN

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: Uzvišeni Allah je rekao: «Svako covjekovo djelo pripada njemu, osim posta; post je Moj i Ja cu za njega posebnu nagradu dati. Post je štit, pa kada neko od vas posti neka ne govori bestidne rijeci i neka ne vice... Ako ga neko opsuje ili napadne, neka kaže: 'Ja postim'... Tako mi Onoga u cijoj je ruci Muhammedov život, zadah iz usta postaca je kod Allaha vredniji od mirisa miska... Postac se srece s dvije radosti: kada iftari obraduje se, a kad umre i sretne se sa svojim Gospodarem obraduje se svom postu...» (Muslim, Ahmed, Nesai)

 

11.09.2007.

U susret mubarek mjesecu Ramazanu (2)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Ukoliko osoba vidi mlađak ali se ne prihvati njeno svjedočenje

Kod islamskih učenjaka postoje tri mišljenja po ovome pitanju:

1. Zapostit će po svome viđenju ramazanskog mlađaka i tajno prekinuti s postom kada vidi mlađak mjeseca ševvala, kako se ne bi razilazio sa zajednicom. Ovo je mišljenje imama Šafije, jedno predanje imama Ahmeda i na ovome je mezeb Ibnu-Hazma, rahmetullahi 'alejhim.

2. Zapostit će po svome viđenju ramazanskog mlađaka i tajno prekinuti s postom kada vidi mlađak mjeseca ševvala, kako se ne bi razilazio sa zajednicom. Ovo je mišljenje imama Šafije, jedno predanje imama Ahmeda i na ovome je mezeb Ibnu-Hazma, rahmetullahi 'alejhim.

3. Zapostit će po svome viđenju ramazanskog mlađaka, ali će prekinuti spostom zajedno sa ostalim ljudima. Na ovome je mezheb Ebu-Hanife, Malika i najpoznatije mišljenje imama Ahmeda, rahmetullahi 'alejhim.

4. Neće postupati po svome viđenju mlađaka, već će otpočeti i završiti post sa ostalim ljudima. Ovo je jedno od predanja imama Ahmeda i ono što je odabrao Šejhul-islam Ibnu-Tejmijje, rahmetullahi 'alejhima, zbog riječi Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem: „Vaš post je kada zaposte ljudi, i vaš prekid posta je kada prestanu ljudi s postom, i vaši kurbani su onda kada ih kolju ljudi.“ (Ebu-Davud, 2324; i drugi, a šejh Albani, rahmetullahi 'alejh, ga je ocijenio vjerodostojnim u Irvau, 905) Tj. početak i završetak posta bivaju sa zajednicom muslimana.
 
I drugi način utvrđivanja nastupanja ramazana jeste upotpunjavanje mjeseca ša'bana s trideset dana, jer šerijatski mjesec ne može biti manji od 29 dana niti veći od 30 dana.

Ukoliko tridesetu noć mjeseca ša'bana bude oblačno ili maglovito, hoće li se sutrašnji dan smatrati prvim danom mjeseca ramazana ili će se njime upotpuniti mjesec ša'ban?

Islamski učenjaci prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ovom pitanju imaju mnogo mišljenja od kojih su naizraženija sljedeća četiri:
  1. Nije dozvoljeno postiti sutrašnji dan –poznat kao jewmu šekk-dan u koji se sumnja je li prvi dan mjeseca ramazana ili trideseti dan mjeseca ša'bana- niti obavezno niti dobrovoljno zbog riječi Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem: „Neka niko od vas ne posti dan ili dva dana prije mjeseca ramazana ...“ (Buharija, 1914; Muslim, 1082) I zbog riječi Ammar b. Jasira, radijallahu 'anh: „Ko posti dan u koji se sumneja, iskazao je neposlušnost prema Ebul-Kasimu, sallallahu 'alejhi ve sellem.“ (Sahih: Ebu-Davud, 2317; Tirmizi, 681; Nesa'i, 4/153; Ibnu-Madže, 1645) Ovakvog mišljenja su većina islamskih učenjaka.
  2. Obaveza je postiti taj dan i smatra se prvim danom mjeseca ramazana. Ovo je poznato mišljenje kod hanbelijskih pravnika. Svoj stav dokazuju postupkom Ibnu-Omera, radijallahu 'anhuma, da je on, ukoliko je trideseti dan ša'bana bio maglovit, osvanuo kao postač, a on prenosi hadis: „... pa, ako bude maglovito i ne vidite ga ...“, tako da njegov postupak objašnjava hadis.
  3. Ljudi slijede svoga imama, pa ako on bude postio i oni će postiti, i ako on bude postio i oni neće postiti.
  4. Taj dan će se postiti iz predostrožnosti. Ovoga mišljenja su bili Ibnu-Tejmijje i njegov učenik Ibnul-Kajjim, rahmetullahi 'alejhima.
Ispravno je ono na čemu je bila većina islamskih učenjaka. Postupak Ibnu-Omera, radijallahu 'anhuma, ne može se prihvatiti kao komentar hadisa i uzeti u obavezu post toga dana, time što i sam Ibnu-Omer, radijallahu 'anhuma, post toga dana nije smatrao obaveznim, jer na njega nije podsticao ni svoje ukućane.

 

09.09.2007.

U susret mubarek mjesecu Ramazanu (1)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

4. Propisi posta u mjesecu ramazanu

a) Obaveznost posta

Post mjeseca ramazana obavezan je za svakog muslimana i muslimanku, punoljetnog, pametnog, zdravog i onoga koji nije na putu, koji nije putnik.
Jedan je od ruknova islama na čiju obaveznost upućuju Kur'an, Sunnet i Idžma'a.

- Dokaz iz Kur'ana koji upućuje na obaveznost posta mjeseca ramazana su riječi Uzvišenog Allaha: "O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijaha klonili, i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite. U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti, - Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate -, da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put, i da zahvalni budete." (Prijevod značenja El-Bekara, 183-185)

- Dokaz iz Sunneta koji upućuje na obaveznost posta mjeseca ramazana: Ibnu-Omer, radijallahu 'anhuma, je rekao: "Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem je rekao: 'Islam se temelji na pet stvari: svjedočenju da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, izdvajanju zekata, obavljanju hadždža i postu mjeseca ramazana.'" (Muttefekun alejh)

Slično se spominje i u poznatom hadisu Džibrila.

- Muslimani su jednoglasnog mišljenja da je post mjeseca ramazana jedan od temelja islama. Onaj ko porekne njegovu obavezu postaje nevjernik. Njegova obaveznost ne spada ni s jednog punoljetnog i pametnog muslimana, osim s nekim od opravdanih šerijatskih razloga. (El-Medžmu'u, 6/252; El-Mugni, 3/385)

b) Utvrđivanje nastupanja mjeseca ramazana

Početak ramazana se utvrđuje na jedan od dva sljedeća načina:

Viđenjem mlađaka

Ibnu-Omer, radijallahu 'anhuma, kaže: "Čuo sam Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kako kaže:
'Kada vidite mlađak zapostite, i kada ga ponovo vidite prekinite s postom.'" (Muttefekun alejh)

Dakle, put do saznanja o pojavi mlađaka je njegovo praćenje i viđenje, a ne računanje. Ibnu-Tejmijje, rahmetullahi 'alejh, je rekao: „Onaj koji se oslanja na računanje kada je u pitanju mlađak, taj je zalutao u Šerijatu i onaj koji uvodi novotariju u vjeru.“ (Medžmuatu fetava, 25/207)

Islamski učenjaci su se razišli po pitanju koliko je osoba dovoljno da posvjedoče viđenje mlađaka kako bi se utvrdilo njegovo viđenje i kako bi se otpočelo s postom.

- Većina islamskih učenjaka mišljenja je da ukoliko jedna pouzdana osoba posvjedoči da je vidjela mlađak da se njeno svjedočenje prihvata i otpočinje se s postom. Takvog mišljenja su: Ebu Hanife, Šafija, Ahmed, učenjaci zahirijskog mezheba, Ibnul-Munzir i drugi, Allah im se svima smilovao.

- Dok, imam Malik, El-Lejs, Evza'i, Sevri i drugi mišljenja su da je za utvrđivanje mlađaka potrebno najmanje dvije osobe, analogno svjedočenju.

Inšaallahu te'ala, prioritetnije je mišljenje da je dovoljno svjedočenjejedne pouzdane osobe, svejedno da li bila muškarac ili žena kako spominje Ibn-Hazm, rahmetullahi 'alejh, u svome djelu El-Muhalla (6/350), jer je i sam Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, postupio po tome kako se spominje u hadisu Ibnu-Omera, radijallahu 'anhuma, gdje kaže: "Ljudi su pratili mlađak, pa sam ga ja vidio i obavijestio o tome Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem. On je zapostio i naredio ljudima da poste." (Ebu-Davud, Darimi, Ibnu-Hibban, Darekutni i Bejheki. Imam Hakim kaže da je hadis vjerodostojan po uslovima imama Muslima s čime se slaže i imam Zehebi. Veliki islamski učenjak Muhammed Nasiruddin Albani, rahmetullahi te'ala alejh, ocijenio je hadis vjerodostojnim u svome vrijednom djelu Irvaul galil fi tahridži ehadisi menari es-sebil: 4/16)

Međutim, za prekid posta, odnosno završetak mjeseca ramazana i viđenje mlađaka mjeseca ševvala koji slijedi poslije ramazana, islamski učenjaci su složni, osim nekolicine njih, da je potrebno svjedočenje najmanje dvije povjerljive osobe.
Kao dokaz za ovo mišljenje većina islamskih učenjaka navodi hadis Abdurrahmana b. Zejda b. el-Hattaba da su mu ashabi Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, pričali da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Postite kada vidite mlađak i prestanite s postom kada ga vidite. Svoje obrede vežite za njega. Ukoliko ga ne vidite, upotpunite mjesec s trideset dana. Ako vam posvjedoče dvojica (da su ga vidjeli) postite (otpočnite s postom) i prekinite s postom."(Nesa'i, Ahmed i Darekutni. Imam Ahmed u svom predanju bilježi: "... ukoliko vam posvjedoče dvojica muslimana ..." –dok imam Darekutni bilježi sljedeću verziju: "... ukoliko vam posvjedoče dvojica povjerljivih, pouzdanih muslimana ..." Učenjak Albani, rahmetullahi 'alejh, kaže: "Lanac prenosioca ovog hadisa je vjerodostojan i svi prenosioci u njemu su pouzdani ...": Irvaul galil fi tahridži ehadisi menari es-sebil, 4/17)

Kao što vidimo, ovaj hadis ukazuje na to da nije dozvoljeno otpočeti post mjeseca ramazana niti prekinuti s njim osim sa svjedočenjem dvojice pravednih, povjerljivih muslimana. Međutim, prethodni hadis od Ibnu-Omera, radijallahu 'anhuma, izuzima početak posta, tako da je dozvoljeno otpočeti s postom svjedočenjem jedne osobe, dok nije došao nikakav hadis kojim se na sličan način izuzima prekid posta, završetak ramazana. Zbog toga ostaje da se prekid posta utvrđuje svjedočenjem najmanje dvojice pravednih muslimana, a Allah Uzvišeni najbolje zna.

Nastavit će se inshaAllah te'ala.

06.09.2007.

U susret mubarek mjesecu Ramazanu

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Ramazanski post
1. Definicija posta:
Jezičko značenje riječi es-sawm, tj. post znači ustegnuti se i suzdržati od nečega. Ova riječ u jezičkom značenju upotrebljava se za svaki vid suzdržavanja, odnosno suzdržavanja od svega, kao što npr. možemo vidjeti iz riječi Uzvišenog Allaha u kojima nas obavještava o Merjemi: "... Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću šutjeti ..." (Prijevod značenja Merjem, 26)
Šerijatsko značenje riječi es-sawm jeste obožavanje Allaha suzdržavanjem od svih stvari koje kvare post od zore do zalaska Sunca.
 
2. Blagodati posta
Ebu-Hurejre, radijallahu 'anh, prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: 'Svaki rad sina Ademovog je za njega osim posta, uistinu je on za Mene i Ja nagrađujem za njega.' Post je štit. Kada bude neko od vas postio neka ružno ne govori i neka ne diže glas. Ako ga neko bude psovao ili htio da se bije s njim, neka kaže: 'Ja sam, uistinu, postač. Ja sam, uistinu, postač.' Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova  duša, zadah postača ljepši je kod Allaha od mirisa miska. Za postača su dvije radosti. Raduje se kada se iftari i radovat će se svome postu kada sretne svoga Gospodara." (Buharija)...
Takođe, od Ebu-Hurejre, radijallahu 'anh, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Ko posti mjesec ramazan iskreno vjerujući, bit će mu oprošteni ranije počinjeni grijesi." (Buharija)
Ebu-Se'id el-Hudri, radijallahu 'anh, prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Ko god na Allahovom putu posti jedan dan, Allah će udaljiti njegovo lice od džehennemske vatre za rastojanje od sedamdeset godina."  (Muttefekun alejh)
Od Sehla, radijallahu 'anh, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "U Džennetu ima jedna kapija koja se zove Rejjan. Na Sudnjem danu kroz nju će ulaziti samo postači i niko više. Kada se poviče: 'Gdje su postači?' –ustat će postači i samo oni na tu kapiju će ući. Kada uđu, kapija će se zatvoriti  i niko više na nju neće ući." (Buharija)
Post je jedna velika medresa, škola u kojoj vjernik razvija i stiče mnoge plemenite osobine; škola u kojoj vjernik razvija osjećaj bogobojaznosti, strahopoštovanja, osjećaj strpljivosti, razvija osjećaj samilosti, ljubavi, pravednosti i jednakosti među svim vjernicima.
 

3. Vrste posta
Postoje dvije vrste posta:
- obavezni post i
- dobrovoljni post.
Zatim, obavezni post se dijeli na tri vrste:
- Post koji je obavezan u određenom vremenu, tj. vezan je za određeno vrijeme i to je post mjeseca ramazana.
- Post keffaret, pod ovim postom se podrazumijeva otkup za neki od prijestupa kojim je prekršena Allahova naredba.
- Post kojim se obaveže sam insan, tj. zavjetni post.
Nastavit će se inshaAllah te'ala.
01.09.2007.

Post u mjesecu Šabanu

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Nastupio je mjesec Šaban, iskoristimo priliku

Aiša, r.a., kaže: „Nisam vidjela Poslanika da posti ni u jednom mjesecu više nego u mjesecu šabanu; postio ga je cijelog osim malo dana.“ U hadisu Usame b. Zejda navodi se da je Resulullah s.a.v.s, o postu u mjesecu šabanu kazao: „To je mjesec u kojem su ljudi nemarni; on je između redžeba i ramazana, u njemu se uzdižu djela ka Gospodaru svjetova, pa volim da se moja djela predoče dok postim.“

Ibn Abdul-Berr, navodi da neki učenjaci smatraju da je lijepo napraviti pauzu dan ili više između šabana i ramazana, kako se ne bi pomiješalo dobrovoljno sa obaveznim, kako su činili Poslanikovi s.a.v.s., ashabi. Međutim, od Vjerovjesnika s.a.v.s., se prenosi da je spajao post šabana sa ramazanskim postom. Tako, nije vjerodostojan hadis u kome se navodi da je Poslanik s.a.v.s., zabranio da se posti dan prije ramazana.

Bitno je navesti, da većina učenjaka smatra dozvoljenim post u drugoj polovini šabana. Što se tiče hadisa u kome Resulullah s.a.v.s., kaže: „Kada se upolovi šaban, ne postite do ramazana“ odbacila ga je većina hadiskih stručnjaka kao što su: Ahmed, Ibn Mein, Ebu Zura, Tahavi, Bejheki, Sananani i drugi. Kada bismo prihvatili ovaj hadis, on bi se odnosio na one koje bi izmorio post u šabanu, pa možda ne bi izdržali postiti ramazan...

Ovako je imam Tahavi protumačio navedeni hadis, pomirivši ga sa drugim predajama. Hafiz Askalani je podržao Tahavijino mišljenje. Drugi način pomirenja ovog hadisa sa prethodnim predanjem jeste da se ta zabrana odnosi na onoga ko nije, običavao postiti drugu polovinu šabana.

Međutim, pored ovoga, nema vjerodostojnih predaja  koje ukazuju na posebne vrline mjeseca šabana, osim hadisa u kome Poslanik a.s.v.s., kaže: „Allah pogleda svoje robove petnaeste noći šabana, pa oprosti svima, osim mnogobošcu i onome koji ima razmjerica sa svojim bratom muslimanom. Ono što se prepisuje Allahovom Poslaniku s.a.v.s., da je kazao:“Šaban se odlikuje nad ostalim mjesecima, kao što se ja odlikujem nad ostalim vjerovjesnicima,“ izmišljena je predaja, koja se ne smije uzeti kao argument.

Hadiski stručnjaci su također, ocijenili apokrifnom predaju u kojoj se navodi pohvala posta i noćnog namaza petnaestog dana šabana. Druge, dakako izmišljene, predaje navode da se namaz u ovoj noći sastoji od stotinu rekata. Na svakom rekatu uči se deset puta suretul-Ihlas.

Preuzeto iz Knjige: „Svojstva Poslanikovog posta - u svjetlu vjerodostojnog Sunneta“

Ruhul atire
<< 09/2007 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30


Ako želiš slušati KUR'AN bujrum klikni na sredinu zelenog polja
Listen to Quran

Rado posjetim

Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepša imena ima. (Kur'an, 8-20)
99 ALLAHOVIH LIJEPIH IMENA

1. Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2. Er-Rahman - Blagi
3. Er-Rahim - Milostivi
4. EI-Meliku - Vladar
5. EI-Kuddusu - Sveti
6. Es-Selamu - Čist od mana
7. EI-Mu'minu - Koji potvrđuje obećanja
8. EI-Muhejminu - Koji daje sigurnost
9. EI-Azizu - Koji sve pazi i prati
10. EI-Džebbaru - Snažni
11. EI-Mutekebbiru - Silni
12. EI-Haliku - Stvaralac
13. EI-Bari'u - Koji divno stvara
14. EI-Musavviru - Koji likove daje
15. EI-Gaffaru - Koji mnogo prašta
16. EI-Kahharu - Koji nadvladava
17. EI-Vehhabu - Koji mnogo poklanja
18. Er-Rezzaku - Koji obilnu opskrbu daje
19. EI-Fettahu - Koji sve rješava i otvara
20. EI-Alimu - Koji sve zna
21. EI-Kabidu - Koji steže
22. EI-Basitu - Koji pruža
23. EI-Hafidu - Koji spušta
24. Er-Rafiu - Koji diže
25. EI-Muizzu - Koji uzvisuje
26. EI-Muzillu - Koji ponizuje
27. Es-Semiu - Koji sve čuje
28. EI-Besiru - Koji sve vidi
29. EI-Hakemu - Sudac
30. EI-Adlu - Pravedni
31. EI-Latifu - Dobri
32. EI-Habiru - O svemu obaviješteni
33. EI-Halimu - Blagi
34. EI-Azimu - Veliki
35. EI-Gaffuru - Koji prašta
36. Eš-Šekuru - Koji je zahvalan
37. EI-Alijju - Visoki
38. EI-Kebiru - Veliki
39. EI-Hafizu - Koji čuva
40. EI-Mukitu - Koji pazi i uzdržava
41. EI-Hasibu - Koji obračun svodi
42. EI-Dželilu - Veličanstveni
43. EI-Kerimu - Plemeniti
44. Er-Rekibu - Koji motri na svaki pokret
45. EI-Mudžibu - Koji molbe prima
46. EI-Vasiu - Koji milošću i znanjem sve obuhvata
47. EI-Hakimu - Mudri
48. EI-Vedudu - Koji voli
49. EI-Medžidu - Slavljeni
50. EI-Baisu - Koji proživljuje
51. Eš-Šahidu - Koji je o svemu svjedok
52. EI-Hakku - Vrhovna Istina
53. EI-Vekilu - Sveopći Staratelj
54. EI-Kavijju - Moćni
55. EI-Metinu - Čvrsti
56. EI-Velijju - Zaštitnik
57. EI-Hamidu - Hvaljeni
58. EI-Muhsi - Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
59. EI-Mubdiu - Koji je početni Stvaralac
60. EI-Muidu - Konačni proživitelj
61. EI-Muhji - Koji život daje
62. EI-Mumitu - Koji smrt daje
63. EI-Hajju - Živi
64. EI-Kajjiimu - Koji sve obdržava
65. EI-Vadžidu - Imućni
66. EI-Madžidu - Slavni
67. EI-Vahidu - Jedini
68. Es-Samedu - Kome se svako obraća
69. EI-Kadiru - Svemoćni
70. EI-Muktediru - Koji sve može
71. EI-Mukaddimu - Koji unapređuje
72. EI-Mu'ehhiru - Koji zapostavlja
73. EI-Evvelu - Prvi
74. EI-Ahiru - Posljednji
75. Ez-Zahiru - Jasni
76. EI-Batinu - Skriveni
77. EI-Valiju - Koji upravlja
78. EI-Mutealiju - Svevišnji
79. EI-Berru - Dobročinitelj
80. Et- Tevvabu - Koji kajanje uslišava
81. EI-Muntekimu - Koji ne ostaje dužan
82. EI-Afuvvu - Koji oprašta
83. Er-Reufu - Samilosni
84. Maliku-I-mulki - Gospodar svih svjetova
85. Zul-Dželali ve-I-Ikrami -Najveličanstveniji i Najčasniji
86. EI-Muksitu - Sveopći djelitelj pravde
87. EI-Džami'u - Koji sve okuplja
88. EI-Ganijju - Koji je bogat
89. EI-Mugni - Koji daje bogatstvo
90. EI-Mani'u - Koji oduzima bogatstvo
91. Ed-Darru - Koji stvara štetu
92. En-Nafi'u - Koji stvara korist
93. En-Nuru - Sveopće svjetlo
94. EI-Hadi - Koji upućuje
95. EI-Bedi'u - Stvoritelj (Prapočetak svega.
96. El-Baki - Vječiti
97. EI-Varisu - Konačni nasljednik svega
98. Er-Rešidu - Upućivač na dobro
99. Es-Saburu - Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom

An-Nur
بِسْمِ اللْهِ رّحْمانِ ارّحيِم

31. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim;

i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje;

neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim,

ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim,

ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena;

i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.

Hadisi
Niko od vas nece dostici potpuno vjerovanje sve dok ne bude zelio i volio svome bratu ono sto zeli i voli samome sebi."(Buharija i Muslim)

Rekao je Ebu Hurejre, r.a.: „Upitan je Allahov Poslanik, s.a.v.s., koja sadaka je najbolja. Odgovorio je: „Da dijeliš dok si zdrav i pohlepan, dok se bojiš siromaštva i žudiš za bogatstvom. A ne da odugovlačiš sa sadakom dok ti duša do grla ne dođe, pa da onda kažeš: tome dajte toliko, tome toliko - kad je to i onako postalo tuđe.“(Mutefekun alejhi)

Muhammed ibn Ka'b prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: "Duznost vjernika je da suosjecaju bolove jedni drugih, kao sto cijelo tijelo trpi bol glave."(Hadis je hasen)

"Ko napusti ovaj svijet, a da je sva svoja djela cinio iskljucivo u ime i za ljubav jedinog Allaha swt, koji nema druga, i koji je klanjao i zekat dijelio - napustio je ovaj svijet s Allahovim zadovoljstvom."(Ibn Madze, Hakim)

Poslanik s.a.w.s je rekao: „Kada biste se vi istinski uzdali i oslanjali na Allaha s.w.t., On bi vas opskrbljivao kao sto opskrbljuje ptice. Osvanu gladne, a omrknu site.“(Tirmizi-hasen)

Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik saws rekao: "Raduj se! Uzvišeni Allah swt kaže: "Bolest je moja vatra koju sam svome robu, vjerniku, odredio na Dunjaluku...da bih ga sačuvao vatre na Ahiretu".

Bujrum Free Predavanja za download
ZahvalaPripadaAllahu
Nas izbor je islam
Smrt
Kufr u taguta
Drzi te se Allahovog uzeta
Shvatanje kur'ana i sunneta
Sirk najveci grijeh
Iskusenja
Islamski brak
Emanet
Vrste ibadeta
Varanje i laz
Temelji istinskog vjerovanja
Razlog stvaranja covjeka
Grijesni pogled
Hidzab1
Hidzab2
Hidzab3
Hidzab4
Kako_pridobiti_ljubav_muza.mp3
Kako_pridobiti_ljubav_zene.mp3
Plemenitost vjernika
Najsrecnija zena na svijeta 1
Najsrecnija zena na svijetu 2
Kur'an -Sa'ad Al'Ghamdi - Sura 010.mp3
1-Palestina - Sefik Kurdic.mp3
Fitne.mp3-Abdusamed Busatlic
Islamsko bratstvo.mp3-Bilal Bosnic
117NastupSudnjegDana.mp3-hfz Muhamed Porca
Idealna zena u savremeno doba.mp3-Safet Kuduzovic
Opis-zidova-kroz-kuran.mp3-Samir Avdic
LJUBAV I PRIJATELJSTVO U IME ALLAHA Emir Demir.mp3 Abdussamed_Busatlic_-_More_ljubavi_1_odnos_muza_prema_zeni.mp3
Bilal Bosnic -GAZA-Rana cijelog Ummeta.18-1-2009.mp3
240Sufije2.mp3-hfz Muhamed Porca
Muhammed Porca Istina o sufijama.mp3
Porca hutba 23.jan.09 jedinstvo muslimana 2.MP3-hfz Muhamed Porca
Put ka sretnijoj porodici.mp3-Samir Avdic
017-Lijepo-ophodenje-prema-zenama.mp3-Samir Avdic
188Nekipropisivezanzarazvodbraka.mp3-Safet Kuduzovic
PRAVA I OBAVEZE SUPRUZNIKA U ISLAMU Emir Demir.mp3
Nasa djeca, nasa buducnost!.mp3-Elvedin Pezic
Mjesto i uloga zene u islamu-Abdusamed.mp3
Abdussamed_Busatlic_-_Osobine_i_posljedice_licemjera.mp3-Abdusamed Busatlic
Samir Avdic-Ehlisunnetsko shvatanje imana1.mp3
Samir Avdic-Ehlisunnetsko shvatanje imana2.mp3
Samir Avdic-Ehlisunnetsko shvatanje imana3.mp3
Samir Avdic-Ehlisunnetsko shvatanje imana4.mp3
Samir Avdic-Ehlisunnetsko shvatanje imana 5.mp3

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
208449